Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

EU formálně přijala novou Směrnici o JB

24.7.2014

8. července byla na jednání Rady EU oficiálně přijata Směrnice o jaderné bezpečnosti (doplňující Směrnici 2009/71/Euratom). Směrnice doplňuje požadavky, které jsou v platnosti již od roku 2009. Rozšiřuje rámec jaderné bezpečnosti v EU, poté co k tomuto kroku vyjádřili souhlas představitelé členských států nebo vlád po jaderné havárii na elektrárně Fukushima-Daiichi v roce 2011.

Nová Směrnice rozšiřuje požadavky zejména v následujících oblastech:

  • posílení odpovědnosti a nezávislosti národních dozorů v rámci jejich dohledu nad aktivitami provozovatelů jaderných zařízení;
  • identifikace cíle bezpečnosti v zemích EU k zabránění vzniku havárie a zamezení radioaktivních úniků vně jaderných zařízení;
  • nastavení evropského systému prověřování specifických bezpečnostních otázek, prováděných nově každých 6 let;
  • zvýšení transparentnosti k otázkám o jaderné bezpečnosti a zajištění, že veřejnosti jsou dostupné informace jak o normálním provozu, tak i o případných poruchách nebo haváriích jaderných zařízení;
  • úvodního hodnocení bezpečnosti před tím, než je zahájena výstavba nového jaderného zařízení, stejně tak jako pravidelného národního přehodnocování bezpečnosti každých 10 let, k identifikaci bezpečnostních vylepšení;
  • zlepšení provázanosti národních opatření havarijní připravenosti a odezvy v případě vzniku havárie.


Směrnice vstoupí v platnost do 3 týdnů od jejího vydání ve věstníku EU. Následně budou mít členské státy 3 roky k zakotvení jejích požadavků do národní legislativy. O naplnění souladu s požadavky nové směrnice jsou členské státy povinny informovat Evropskou komisi k 22. červenci roku 2020.

Znění revidované směrnice je na stránkách EU (zatím pouze v angličtině):

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Zdroj: Intranet Skupiny ČEZ, Milan Sýkora

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany