Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Evropský parlament podpořil jaderný výzkum

Evropský parlament podpořil jaderný výzkum

18.1.2019

Skupina ČEZ do jaderného výzkumu dlouhodobě investuje stovky milionů korun ročně a je zapojena do řady mezinárodních projektů včetně největšího evropského projektu na výstavbu fúzního reaktoru ITER. Evropský parlament nyní schválil pokračování financování jak rozvoje jaderné fúze, tak programu výzkumu a odborné přípravy v rámci EURATOM. 

Evropská komise v listopadovém sdělení Čistá planeta pro všechny uvažuje o jaderné energii a obnovitelných zdrojích jako o páteři bezuhlíkové evropské energetické soustavy. Tento názor nyní podpořili i evropští poslanci, když přijali usnesení k Programu EURATOM pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 a ke Společnému evropskému podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy.

Čeští europoslanci nyní v usnesení jadernou energetiku zasadili do celkového kontextu současné bruselské debaty o udržitelnosti energetických zdrojů a financování udržitelného růstu. „Jsem rád, že jsme se slovenskými sociálními demokraty pomohli prosadit v Evropském parlamentu pozměňovací návrhy, které jadernou energii řadí mezi nízkouhlíkové zdroje,“ komentuje usnesení Pavel Poc, vedoucí české delegace Skupiny socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.  „Evropská komise konečně zareagovala na politický tlak Evropského parlamentu, který začal už v roce 2010 odbornou konferencí, kterou jsem uspořadal společně s ČVUT a skupinou ČEZ v Evropském parlamentu na téma technického vzdělávání. Evropská unie včetně České republiky se potýká s nedostatkem kvalifikovaných expertů v oblasti jaderných technologií.“ dodává Poc.

Skupina ČEZ se především prostřednictvím svých dceřiných společností podílí zhruba na 15 výzkumných projektech v rámci programu EURATOM. Prostřednictvím své vnučky Centrum výzkumu Řež je pak zapojena i do projektu fúzního reaktoru ITER. Na unikátním pracovišti SUSEN v Plzni například pro něj bude testovat komponenty. 

„Podporu ze strany Evropského parlamentu samozřejmě vítáme. Dlouhodobě plníme Státní energetickou koncepci, která je zaměřena právě na výrazné snižování emisí, bezpečnost dodávek elektřiny a konkurenceschopnost. Je zřejmé, že se bez jaderných zdrojů v těchto oblastech do budoucna neobejdeme. To ostatně potvrzují i závěry prosincové konference „Nuclear energy in the EU long-term strategy“ na půdě EU v Bruselu,“ říká člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.

Jaderný výzkum proti změně klimatu

Parlament uznává, že jaderný výzkum významně přispívá k environmentální udržitelnosti a k boji proti změně klimatu tím, že snižuje závislost Unie na dovážené energii. Výzkum v oblasti radiační ochrany již přinesl zlepšení v oblasti zdravotnických technologií a tento výzkum nyní může vést ke zlepšení i v dalších odvětvích, jako je průmysl, zemědělství, životní prostředí a zabezpečení. Stejně důležitý je příspěvek jaderného výzkumu k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému, provedené bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.

Zpráva ke zveřejňování informací souvisejících s ochranou klimatu, kterou v lednu vydala Technická pracovní skupina Evropské komise pro udržitelné finance, uznává propojení s dlouhodobou strategickou vizí. „Vzhledem k tomu, že současná jednání o udržitelných financích vyzdvihují jen určité nízkouhlíkové zdroje, považuji za vhodné, aby tato jednání byla vedena v souladu s jednáními o dlouhodobé klimatické strategii a brala v úvahu také lednová usnesení Evropského parlamentu, která uznávají významný příspěvek jaderné energie k environmentální udržitelnosti,“ uvádí Poc.

Evropský parlament zároveň konstatuje, že jaderná syntéza by mohla jakožto prakticky nevyčerpatelný, bezpečný, vůči klimatu šetrný, ekologicky zodpovědný a ekonomicky konkurenceschopný zdroj energie hrát v budoucím evropském a globálním energetickém prostředí klíčovou roli. Už dnes přináší jádro konkrétní příležitosti pro průmysl a má pozitivní vliv na pracovní místa, hospodářský růst a inovace a pozitivní dopad i za hranicemi odvětví jaderné syntézy a energetiky.

Společnosti Skupiny ČEZ jsou členem několika evropských technologických platforem a evropských průmyslových iniciativ: například v celoevropské jaderné technologické platformě (SNETP), v asociaci NUGENIA (zaměřena na výzkum a vývoj, související s jadernými reaktory II. a III. generace) nebo průmyslové iniciativě ESNII, zaměřené na perspektivní koncepty jaderných reaktorů IV. generace.

Zdroj: TZ ČEZ, a.s., Alice Horáková, mluvčí ČEZ

Foto: Unikátní zařízení na pracovišti SUSEN v Plzni.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany