Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Geologové se připravují na první průzkumy v Horce

29.9.2015

Jedním z míst, kde by mohlo v budoucnu vzniknout hlubinné úložiště pro jaderný odpad, je sever Třebíčska, konkrétně katastr Hodova a okolních obcí. Prvotním průzkumům tamního podloží nejspíš nezabrání ani žaloba ekologů k Městskému soudu v Praze.

Průzkumy v létě povolilo Ministerstvo životního prostředí. Následná žaloba ekologického sdružení Calla, kterou podpořil spolek Zdravý domov Vysočina z Budišova, však nemá odkladný účinek, a zkoumání podloží proto může začít.
Zástupci Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se chtějí ještě před koncem letošního roku sejít se zástupci obcí z okolí Hodova, nazývaného jako lokalita Horka. Vlastní terénní práce tam mají začít po Novém roce.
Podle mluvčí SÚRAO Zuzany Dvořákové budou mít průzkumy neinvazivní charakter, geologové by tedy neměli zasáhnout do půdy. „Budou použity ruční přístroje: geologické kladivo, kompas, GPS na měření polohy, ruční geofyzikální přístroje a tak dále," vyjmenovala Zuzana Dvořáková.
Současně s Horkou by měly průzkumy začít také v dalších šesti lokalitách v Česku, které si SÚRAO před více než patnácti lety vytipovala.
Pro zkoumání v Horce vytvoří zaměstnanci správy úložišť několik týmů po dvou až pěti lidech. „Trvání jedné průzkumné metody obvykle nepřesáhne tři týdny," podotkla Zuzana Dvořáková. 
Podobně jako ekologové z Cally a členové Zdravého domova Vysočina z toho nejsou nadšení ani obyvatelé dotčených obcí. Průzkumy se totiž kromě hodovského katastru nevyhnou ani Budišovu, Náramči, Rudíkovu, Vlčatínu, Rohům, Oslavičce, Oslavici a Osovému. „Vadí mi to. Úložiště není nic dobrého a nevím, proč bychom to měli mít zrovna u nás. Nejsem sama z Budišova, kdo je proti," zmínila Jana Cabejšková.
Odpor obyvatel je značný a většina starostů z lokality Horka dál stojí za výsledky referend, ve kterých se lidé před deseti lety vyjádřili proti hlubinnému skladu.
Správa úložišť radioaktivních odpadů navíc před časem změnila postup, jakým chce ideální místo pro výstavbu hlubinného skladu najít. Podporu veřejnosti si tím ale nezískala. „Porušila slib, který nám měl zaručit, že bez souhlasu obcí se nic kolem úložiště dít nebude. Přitom průzkumy už brzy začnou," poukázala Jana Nožičková ze spolku Zdravý domov Vysočina.
Správa úložišť však už dříve namítla, že obce i spolky možnost vyjádření názoru či přímo podání odvolání proti průzkumům mají. Podle Jany Nožičkové je však takový nesouhlas překonatelný a fakticky tak procesu hledání vhodné lokality ani případné stavbě úložiště zabránit nelze.

Nad postupem Správy úložišť se pozastavil i předseda Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany Aleš John. Jeho komise má za úkol informovat veřejnost skrze své členy, kterými jsou i starostové z Dukovanska, o veškerém dění v elektrárně. Podobnou otevřenost by očekával i v případě projektu na úložiště jaderného odpadu. „Před dvěma nebo třemi týdny dělalo Súrao seminář. Pozvali na něj i francouzské lidi z oboru a ti jasně řekli, že ve Francii neudělají nic, co by jim lidé neodsouhlasili. Tam s nimi budou mluvit tak dlouho, až jim na to kývnou. U nás se na lidi nastoupilo hodně tvrdě," zamýšlel se Aleš John.

Průzkum u Dukovan
Drobnou změnou v současném postupu Správy úložišť při hledání ideálního místa pro podzemní sklad, kde by se měl ukládat odpad z českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín, je rozšíření počtu vytipovaných lokalit. Geologové se kromě sedmi původních nyní zaměřují také na vojenské prostory a oblasti, na kterých stojí jaderné elektrárny.
Přípravy na průzkum vhodných podmínek v okolí Dukovan už dokonce začaly. Správa úložišť hledá geology, kteří by v oblasti provedli základní výzkum. „Ten bude zahrnovat geologické a hydrogeologické mapování, vybrané metody terénního geofyzikálního měření a dálkový průzkum planety Země," popsala mluvčí Zuzana Dvořáková.
Správu úložišť radioaktivních odpadů tlačí čas. Podle harmonogramu totiž chce mít do deseti let vybranou hlavní a záložní lokalitu pro následnou podzemní stavbu. Do té doby má v plánu ve vybraných lokalitách provést až tisíc metrů hluboké vrty. Získat také bude muset podporu veřejnosti i soudu, který se zabývá už zmíněnou žalobou ekologů z Cally."

 

Zdroj:  denik.cz | 25.9.2015 | Rubrika: Kraj Vysočina |  Strana: 0 | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany