Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Hasiči v Jaderné elektrárně Dukovany slouží už 40 let

Hasiči v Jaderné elektrárně Dukovany slouží už 40 let

20.9.2022

V září uplynulo 40 let od první směny hasičů na Jaderné elektrárně Dukovany. Jejich hlavním úkolem je připravenost k případnému zásahu přímo na elektrárně, ale už desítky let díky jejich působení na rozhraní krajů Jihomoravského a Vysočiny zasahují také v okolí elektrárny. Během čtyř desítek let proběhla modernizace a zodolnění budovy hasičské stanice, opakovaná obměna zásahové techniky a navýšení počtu hasičů jednotky. Další modernizaci hasičské stanice plánuje ČEZ už v příštím roce.

 

Tři roky před uvedením prvního dukovanského bloku do provozu, v roce 1982, měla dukovanská jednotka hasičů celkem 27 směnových zaměstnanců ve třech směnách. Dnes tvoří hasičský záchranný sbor Jaderné elektrárny Dukovany 70 výjezdových hasičů ve čtyřech směnách. Jejich hlavní celoroční náplní jsou převážně stovky technických zásahů a asistencí, které zahrnují například početné požární dohledy při údržbě a modernizaci zařízení, jištění osob, záchranu osob z výtahů nebo prověřování situace při spuštění elektrické požární signalizace. „Za uplynulých 40 let jsme přímo v elektrárně řešili jen několik událostí, z nichž nejvýznamnější byl požár olejového transformátoru v roce 1994. Proto sami hasiči vítají možnost spolupráce s okolními jednotkami v okolí elektrárny, kde provádí převážně vyprošťování osob při dopravních nehodách, poskytují předlékařskou pomoc a zasahují i u požárů,“ říká ředitel elektrárny Roman Havlín. Počet zásahů v okolí elektrárny se každoročně zvyšuje a v loňském roce dosáhl hodnoty 51. K mimořádným zásahům určitě patřila pomoc v obci Lužice po loňském tornádu nebo záchrana dítěte ze skály na dětském táboře.

K výjezdu mimo elektrárnu jsou dukovanští podnikoví hasiči povoláváni operačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. „Vybavenost naší jednotky je plně na profesionální úrovni a kompatibilní s vybavením okolních hasičských jednotek. S ohledem na výjimečnost provozu elektrárny máme nejen řadu speciální techniky a vybavení, ale také přesně dané postupy pro různé typy událostí v elektrárně.  V posledních letech jsme naši odbornost rozšířili o lezeckou skupinu pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou,“ hodnotí současnou odbornost jednotky Tomáš Richter, velitel jednotky HZSp Jaderné elektrárny Dukovany.

„Během 40 let jsme hasičskou techniku několikrát obnovovali a nahrazovali moderní. Dnes má dukovanská jednotka necelé dvě desítky mobilní požární techniky, z nichž velká část je technika speciální jako je kombinovaný hasící automobil, požární plošina nebo například hadicový automobil s velkoobjemovým čerpadlem pro dálkovou dopravu vody za desítky miliónů korun,“ poznamenal Petr Měšťan, ředitel útvaru Bezpečnost v divizi Jaderná energetika ČEZ.

A že si pomoci hasičů obyvatelé regionu váží, dokládá i skutečnost, že jim lidé někdy osobně nebo písemně poděkují. Naposledy to bylo právě za zásah lezecké skupiny při záchraně dítěte ze skály v obci Tavíkovice.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany