Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Hlubinné úložiště a hluboké úvahy o stavu společnosti

2.11.2016

TŘEBÍČSKO - Trvalé úložiště radioaktivního odpadu a použitého jaderného paliva by bylo nejvhodnější postavit přímo v místě jaderné elektrárny - v Dukovanech, nebo v Temelíně. V televizním rozhovoru to uvedla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová.

V současnosti se ukládá použité jaderné palivo do meziskladů, které jsou v areálech obou elektráren. Česko by mělo trvalé (hlubinné?) úložiště postavit do roku 2065. „Koneckonců některé obce z okolí Dukovan už projevily aktivní zájem o ty průzkumy a o to, že by za vyjednání - protože tyhle obce mají s kompenzacemi už určité zkušenosti, i co se týče úložišť radioaktivních odpadů - tak že by s určitými kompenzacemi nemusely být proti,“ uvedla Drábová. Podle Drábové koncept uložení radioaktivního odpadu do stabilní geologické formace, navíc v kontejnerech a s obložením, vytváří tak zajištěnou bezpečnost, jaká se vídá u málokteré lidské činnosti. Nebezpečí proto vidí spíš ve ztrátě společenské paměti, protože jakmile úložiště bude naplněno a uzavřeno, nikdo ani nepozná, že tam hluboko pod zemí je. „Co ale, když se za ty generace a generace, dejme tomu za nějakých 4000 let, zapomene, že v podzemí je tabu a nemá se tam vrtat?“ naznačila možné nebezpečí, které by úložiště znamenalo pro příští generace.
Jiné uvažování
Drábová se v poslední době zabývá i obecnějšími otázkami, než jen jadernou bezpečností. Díky tomu se dostala do společnosti lidí jako jsou egyptolog Miroslav Bárta, historik Martin Kovář nebo geolog, klimatolog a esejista Václav Cílek další, kteří se zabývají aspekty možného kolapsu příliš složitých společností, jako je ta naše. Jejich myšlenkovou cestu lemují knihy Něco překrásného se končí (2009), Rozpad komplexních společností (překlad knihy j. Taitnera, 2009), Univerzitou Karlovou oceněná monografie Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur (2011), Tři svíce za budoucnost (2012) nebo Civilizace a dějiny (2013). Bestsellerem loňského předvánočního trhu se stala unikátní kniha „Povaha změny“. Třísetstránkový sborník nese podtitul – Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace. Dvacet špičkových českých odborníků se v knize zamýšlí nad procesy, které mají, případně mohou mít vliv na naše životy a na naši společnost. Z hlediska na Třebíčsku už netrpělivého čekání na zásadní rozhodnutí o dostavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany je v knize důležitý esej Dany Drábové, nazvaný Energetika se mění pomaleji než okolní svět. „Konkrétní technologické inovace v energetice se obtížně předpovídají, nicméně jistota, že v delším horizontu, např. 30 let, dojde v energetice k zásadním objevům a změnám, je poměrně vysoká. Jinými slovy: sázet dnes na konkrétní nevyzkoušenou technologii budoucnosti (např. jadernou fúzi) je velmi riskantní. Stejně jako je riskantní spoléhat na nynější energetické zdroje v horizontu delším než několik desetiletí. Dělat dlouhodobá a nezvratná rozhodnutí je proto velmi náročné a vyžaduje velkou odvahu přijmout odpovědnost za možný a upřímně řečeno dost pravděpodobný omyl,“ píše ve sborníku Drábová.
Na rozhraní
Nyní, s ročním odstupem, můžeme být zvědavi, čím Drábová přispěje do již netrpělivě očekávaného pokračování tohoto sborníku, který ponese název „Na rozhraní“ s podtitulem „Krize a proměny současného světa“. Svazek nabídne mimo jiné hluboké úvahy o vývoji a povaze kapitalismu v Evropě, o soumraku moderního státu, o právním státě či o tzv. ekonomické bezpečnosti. Přinese i zamyšlení nad tím, zda Evropa stanula na prahu válečného konfl iktu, zcela aktuální stať věnovanou Brexitu, jakož i studie o klimatických změnách a dalších tématech. Autorský kolektiv druhého svazku tvoří Aleš Michl, Dana Drábová, Jiří Padevět, Karel Havlíček, Karel Řehka, Lukáš Heinz, Martin Kovář, Milan Marko, Miroslav Bárta, Otakar Foltýn, Pavel Holländer, Pavel Kohout, Petr Pokorný, Roman Fiala, Stanislav Komárek, Václav Moravec a Vladimír Mařík. Termín vydání sborníku byl stanoven na 7. listopad 2016, kniha o rozsahu 320 stran by měla stát kolem 500 korun.
 

Zdroj:

Horácké noviny | 1.11.2016 | Rubrika: Publicistika |  Strana: 3 | Autor: Arnošt Pacola | Téma: JE DukovanyO autorovi| Arnošt Pacola, pacola@horackenoviny.com

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany