Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

III. blok JE Pakš v Maďarsku bude v provozu o 20 let déle

14.2.2017

Maďarský regulační úřad OAH schválil 20leté prodloužení provozu III. bloku jaderné elektrárny Paks, který je v provozu od roku 1986. Podobný proces probíhá i v Česku: zpracovává se dokumentace pro prodloužení provozu II. bloku JE Dukovany, který má stejný typ reaktoru jako JE Paks.

Podle maďarského regulačního orgánu OAH, III. blok JE Paks s reaktorem VVER-440 má velké projektové rezervy, splňuje všechny bezpečnostní požadavky a z technického hlediska je způsobilý k dalšímu provozu. Zároveň se jedná o ekonomicky velmi výhodné řešení: JE Paks produkuje nejlevnější elektřinu ze všech maďarských zdrojů.
Z provozního hlediska je důležité i to, že III. blok JE Paks je prvním blokem s 15měsíčním palivovým cyklem, který získal povolení ke vstupu do prodlouženého provozu. Tento cyklus má výhodu oproti původnímu 12měsíčnímu v tom, že umožňuje zkrátit odstávky bloku, snížit náklady na údržbu a zmenšit dopad na životní prostředí.
Do procesu prodloužení provozu byli zapojeni také zahraniční odborníci a dohlížela na něj Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). V listopadu 2016 podal provozovatel JE Paks žádost o prodloužení provozu IV. bloku.
Původní projektová doba provozu jaderných elektráren s reaktory VVER-440 byla stanovena na 30 let. Technický stav bloků však ukazuje, že jsou schopny dalšího provozu. Proto před uplynutím této doby probíhá hodnocení způsobilosti k dalšímu provozu a nutné modernizace. První dva bloky JE Paks drží povolení k provozu do roku 2032, resp. 2034.
V ČR podobným procesem prošel I. blok JE Dukovany, spuštěný v roce 1985. Jeho provoz byl 30. března 2016 za splnění technických požadavků prodloužen na dobu neurčitou. Povolení bylo uděleno na základě rozsáhlého posouzení dokumentace a stavu bloku a celé lokality jaderné elektrárny. Také slovenské dva bloky JE Jaslovské Bohunice (uvedené do provozu v letech 1984 a 1985) drží povolení k dlouhodobému provozu bez časového omezení, ale pravidelně se hodnotí splnění technických kritérií.
Maďarští energetici připravují v JE Paks 2 výstavba dvou bloků s reaktory VVER-1200, které se řadí do generace III+. V roce 2014 byla podepsána mezivládní dohoda mezi Maďarskem a RF o výstavbě této elektrárny a dohoda o poskytnutí úvěru pro financování 80 % investičních nákladů. Zahájení výstavby se plánuje na roky 2017-2018. Nové bloky by měly začít dodávat elektřinu v letech 2024-2025. Projekt má hodnotu 12,5 mld. eur. Podle dohody o dodávkách paliva bude prvních 10 let provozu nových bloků dodávat jaderné palivo ruská společnost TVEL.

Zdroj: Technický týdeník | 14.2.2017 | Rubrika: Energetika a teplo | Strana: 19 | Autor: /zs/ | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany