Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Informace z činnosti OIK Bohunice a OIK Mochovce

Informace z činnosti OIK Bohunice a OIK Mochovce

3.3.2016

Zhodnotenie činnosti OIK Bohunice a OIK Mochovce a plány na rok 2016.

 

V minulom roku sa Občianska informačná komisia Bohunice snažila upriamiť pozornosť občanov na aktuálne otázky jadrových zariadení. Ako už názov naznačuje, prioritou komisie je sprostredkovávať pravdivé a aktuálne informácie všetkým, ktorých sa jadrová lokalita Bohunice dotýka. No nielen im, ale aj ľuďom, ktorí nie sú bezprostredne spätí s týmito zariadeniami. Vlani sme oslovili občanov prostredníctvom regionálnych novín a vyzvali ich na zapojenie sa do komunikácie s komisiou.

Seminár s názvom Budúcnosť jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice, ktorý OIK Bohunice zorganizovala, bol určený nielen novozvoleným starostom a primátorom, poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev, ale aj širokej verejnosti. V ostatných rokoch sme v spoločnostiach, ktoré pôsobia v regióne lokality J. Bohunice, zaznamenali niekoľko aktivít, ktoré smerujú k inštalovaniu nových zariadení, čo nás viedlo k tomu, aby sa ľudia o nich dozvedeli na podujatí priamo od prevádzkovateľov.

V máji navštívili členovia OIK Bohunice JE Temelín, ktorá je jednou z najmladších jadrových elektrární v Európe. V rámci diskusie s predstaviteľmi ČEZ sa otázky komisie zamerali najmä na bezpečnosť elektrárne, ekonomické ukazovatele, i výsledky bezpečnostných skúšok po udalostiach vo Fukušime. Po prezentácii sme navštívili prevádzkové priestory JE, havarijné riadiace stredisko a simulátor blokovej dozorne. Zaujímavou bola i návšteva Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. Sprevádzal nás v nej pracovník MAAE zo Slovenska, ktorý predtým pôsobil v AE Bohunice. Naše otázky smerovali k hodnoteniu bezpečnosti súčasných atómiek vo svete, aj na prevádzkovú bezpečnosť EBO V2. Veľmi zaujímavou bola téma bezpečnosti JE V1, ktorú na záver rokov 2006 a 2008 odstavili z prevádzky. Podľa jeho slov by už asi v súčasnom období nespĺňala najprísnejšie medzinárodné bezpečnostné štandardy. V závere roku 2015 sa zúčastnili niekoľkí členovia komisie na seminári Občianskej bezpečnostnej komisie Dukovany, s ktorou si OIK Bohunice pravidelne vymieňa informácie. Tentoraz bol seminár orientovaný na budúcnosť JE Dukovany a jej aktuálne problémy s heterogénnymi zvarmi.

V r. 2016 sa chce OIK Bohunice venovať naďalej zlepšovaniu informovanosti, preto pripravujeme v spolupráci so Slovenskou nukleárnou spoločnosťou seminár na tému 30 rokov od Černobyľu. Ešte pred tým však navštívime nové zariadenia na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach ako aj stavbu 3. a 4. bloku AE Mochovce.

Gilbert Liška, predseda OIK Bohunice

 

 

Mochovská OIK dostáva pravidelne aktuálne informácie od riaditeľa AE Mochovce. Jej poslaním je informovať obyvateľstvo zodpovedne a kompetentne – prostredníctvom médií, ale aj priameho pôsobenia v obecných samosprávach. Na pravidelných zasadnutiach s vedením EMO, MO34 a JAVYS-u vlani najviac diskutovali o dostavbe a spúšťaní MO34, bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení a projektoch pre obce prostredníctvom programu Slovenských elektrární Energia pre krajinu. Koncom mája sa členovia OIK zúčastnili na podujatí „Open Plant“, kde predseda OIK Miroslav Považan a ďalší členovia OIK diskutovali o poslaní a úlohách komisie.

V júni sa stretli zástupcovia OIK s členmi OBK Dukovany a starostami z okolia Dukovian, s ktorými OIK udržiava dlhodobé kontakty. Diskutovali s nimi aj o oblastiach spoločného záujmu. Získané skúsenosti boli pre obidve strany inšpirujúce.

Tento rok sa zástupcovia komisie opäť aktívne zúčastnia na významných akciách SE ako napr. Open Plant, stretnutiach organizovaných študentmi vysokých škôl (Nitrianske univerzitné dni), seminára k uvádzaniu 3. a 4. bloku do prevádzky a spoločného stretnutia s OIK Bohunice. Zorganizovať chcú edukačné podujatie pre učiteľov fyziky na stredných školách, ako aj spoločné stretnutie s OBK Dukovany. Plánujú zvýšiť komunikáciu s masmédiami a municipalitami Záujmového regionálneho združenie miest a obcí Mochovce. So zástupcami z Rady ZRZ Mochovce pripravujú návštevu jadrových zariadení v Belgicku a Holandsku.

 

Ak máte nejaké otázky na prevádzkovateľov jadrových zariadení v lokalite Mochovce alebo Bohunice, radi vám ich pomôžeme zodpovedať. Navštívte naše webové stránky www.zmo.sk pre Bohunice a www.zdruzeniemochovce.sk pre Mochovce.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany