Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Jaderka dostala jen průměrnou dvojku

Jaderka dostala jen průměrnou dvojku

2.12.2016

VALEČ – Jaderná elektrárna Dukovany není provozována výtečně. Jen průměrnou známku dvojku při trojstupňovém hodnocení dostali provozovatelé EDU za její fungování v tomto roce. Shodla se na tom Občanská bezpečnostní komise, sledující provoz elektrárny i státní dozor.

Napsaly: Horácké noviny | 2.12.2016 | Rubrika: Titulní strana |  Strana: 1 | Autor: (ap) | Téma: JE Dukovany

 

Bezpečnostní hodnocení provozu EDU v roce 2016 a budoucnost atomové elektrárny byla témata semináře Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany, který se konal v úterý 29. listopadu v Hotelu Zámek ve Valči. Zúčastnila se ho stovka zastupitelů obecních a městských úřadů, zástupců firem a sdružení v okolí JE Dukovany včetně ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Pozitivními událostmi minulého roku na elektrárně bylo např. zřízení záložního pracoviště havarijního střediska v Moravském Krumlově, dokončení rekonstrukce systému měření a regulace nebo realizace opatření po zátěžových testech, třeba i ventilátorových chladicích věží . Naopak negativně hodnotil předseda OBK Aleš John záležitost s vynucenou kontrolou svarů a prodloužením odstávek, odstavení bloků pro špatnou manipulaci na rozvodně Slavětice, porušení limit a podmínek pro provoz parogenerátorů nebo masivní únik technické vody. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová hovořila ve svém vystoupení z pohledu státního dozoru o kultuře bezpečnosti a nutnosti dlouhodobé změny v chování lidí. „Ochrana do hloubky znamená vytvoření systému bariér, aby pravděpodobnost radiační nehody či havárie byla velmi nízká. Cílem je mít nástroje, prostředky a postupy na to, aby, jestliže by, byť jen hypoteticky, k takové události došlo, nebyli ohroženi lidé a životní prostředí, “ zdůraznila Drábová. SÚJB hodnotí oblast provozu a údržby známkou 2, technickou podporu 2- a radiační bezpečnost a fyzickou ochranu známkou 1. Celkové hodnocení 2 za rok 2016 se shoduje s hodnocením OBK. Dále zaznělo z úst předsedkyně Drábové, že povolení k dalšímu provozu EDU 1 je vystaveno. A i když je časově neomezené, má 108 podmínek, které je nutné věcně i termínově plnit. Bude-li ČEZ všechny podmínky dozoru plnit, může být dukovanská jaderka provozováno do roku 2035 – 2040. „Důležité je zajištění mezinárodní akceptovatelnosti, protože jaderná energetika je záležitost natolik kontroverzní, zejména v Evropě, že zajištění akceptovatelnosti je opravdu jedna z klíčových podmínek pro to, aby nějaké jaderné bloky zůstaly v provozu alespoň padesát let… V každém případě, pokud se ČEZ bude o ty bloky řádně starat a pokud naplní poučení, která vzešla z posledního vývoje na obou jaderných elektrárnách, tak my nevidíme důvod, proč by si Jaderná elektrárna Dukovany nemohla těch svých padesát roků pracovat, “ dodala Drábová.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany