Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Jaderná elektrárna Dukovany a okolní příroda na fotografiích

Jaderná elektrárna Dukovany a okolní příroda na fotografiích

16.7.2014

Návštěvníci i pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany mají od začátku července možnost navštívit ve vestibulu hlavní vrátnice novou výstavu fotografií. Fotografie byly pořízeny v okolí elektrárny v rámci průzkumů, které souvisí s připravovanou výstavbou nového jaderného bloku.

Od roku 2008 bylo v blízkosti elektrárny uskutečněno množství biologických průzkumů, přičemž některé probíhají nebo jsou dokončovány i v současnosti. Jejich vypracování je potřebné pro podrobné zmapování rostlinných i živočišných druhů s využitím v procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) při plánované výstavbě pátého bloku EDU.

„Průzkumy a jejich závěry jsou zpracovávány odbornými a autorizovanými osobami formou studií ze všech relevantních oblastí (např. floristika, entomologie, herpetologie apod.) s návrhem možných opatření pro minimalizaci negativních dopadů,“ říká Pavel Blažek z útvaru výstavba JE, který se podílí na projektu EDU5. Na základě doposud získaných výsledků lze konstatovat, že množství druhů vyskytujících se v okolí EDU je velice rozmanité a zdejší ekosystémy se úspěšně rozvíjí.

 

Vystavené fotografie dokládají malebnost a bohatost okolního prostředí a zároveň uvádí příklady některých zjištěných živočichů a rostlin. Je zřetelné, že provoz současné elektrárny není pro své okolí zdrojem negativních účinků a zároveň nebyla zjištěna žádná překážka pro její další rozvoj v budoucnosti.

Výstava bude přístupná ve vestibulu hlavní vrátnice Jaderné elektrárny Dukovany do konce srpna, a to zdarma.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany