Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Jaderná elektrárna: prestižní práce v neobvyklém prostředí

8.9.2017

zdroj: Mladá fronta DNES | 8.9.2017 | Rubrika: energie | Strana: 9 | Autor: Monika Slánská

České jádro posiluje a věří v budoucnost.
Temelín přijme letos téměř sto nových zaměstnanců, Dukovany ještě o něco více. Kritéria výběru uchazečů jsou přísná, navíc příprava nového zaměstnance může ve specializovaných kurzech trvat i několik let.
O prestižní jaderné pozice je přesto zájem.

Výjimečná zařízení s unikátními technologiemi, ve kterých se koncentruje ohromná energetická síla. To jsou jaderné elektrárny. Být zaměstnancem v jedné z nich je mezi energetiky prestižní záležitost. „V jaderných elektrárnách panuje atmosféra hrdosti. Zaměstnanci jsou si vědomi, že jejich práce je velmi zodpovědná a specifická,“ míní specialistka pro nábor z Jaderné elektrárny Dukovany Linda Navrátilová.
Je tady i prostor pro osobní rozvoj. Velice úspěšnou kariéru tu udělal například nový ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek. Začínal jako operátor turbíny a postupně prošel pozicemi ve velíně elektrárny přes ředitele Jaderné elektrárny Temelín a ředitele bezpečnosti elektráren. „Asi nejvíc mě lákala výzva pracovat v hi-tech oblasti s velkým zdrojem energie. Navíc práce v tak zajímavém prostředí, jako je jaderná elektrárna, je velkým vkladem do osobního i pracovního života,“ popisuje Zronek svou motivaci pracovat „pro jádro“.

I pro ženy je tady místo

Ačkoli muži mezi zaměstnanci převažují, najdou se zde i ženy, tvoří zhruba desetinu personálu. „Studovala jsem Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a bydlela nedaleko od elektrárny Temelín, takže pro mě bylo přirozené, že jsem se po ukončení studia zajímala o práci právě zde,“ říká jedna z nich, Iveta Matějů, která působí coby specialistka jaderné bezpečnosti Temelín. Podílí se mimo jiné na tvorbě a aktualizaci havarijních provozních předpisů. Práce bezprostředně v centru jaderného štěpení se nebojí. Formulování havarijních předpisů není triviální záležitost. „Je nutná velká pečlivost a i malý překlep může změnit význam postupu,“ vysvětluje.
Přesné používání jazyka je také důvodem, proč v jaderných elektrárnách nepracuje moc cizinců. Když už, tak jsou to Slováci, kteří mají k češtině blízko. „Každé slovo má svůj jedinečný význam, je přesně definováno a musí být i jednoznačně vyřčeno a pochopeno. Komunikační dovednosti jsou častým tématem školení a tréninků. Vzájemné porozumění a pochopení je extrémně důležité,“ vysvětluje Pavel Šimák, expert pro nábor Skupiny ČEZ.

Speciální výukové programy

Schopnosti a předpoklady pro práci v jaderné energetice se testují a formují už na školách. Například Střední průmyslová škola Třebíč ve spolupráci se společností ČEZ už deset let provozuje unikátní čtyřletý výukový program Energetika šitý na míru Jaderné elektrárně Dukovany. Jeho cílem je připravovat žáky pro zaměstnání v oblasti energetiky s důrazem na tu jadernou.
„Náplň jsme vytvářeli společně se specialisty ČEZ, našimi učiteli odborných předmětů a se zástupci kraje Vysočina. Během studia všichni žáci projdou praxí v Jaderné elektrárně Dukovany, teoretická výuka je doplněna semináři s odborníky z elektrárny,“ upřesňuje ředitel školy Zdeněk Borůvka.
Praxe v Dukovanech je pro žáky podle Borůvky velice atraktivní a z hlediska jejich dalšího působení v elektrárně nenahraditelná. Studenti mohou částečně a pod dozorem vykonávat stejné činnosti jako běžní zaměstnanci. Absolvent tedy přesně ví, co ho čeká, pozná prostředí elektrárny a jednotlivé pracovní pozice.
„Ve většině případů naši absolventi uspěli a nastoupilo jich právě tolik, kolik bylo požadováno. Jedná se až o pětinu absolventů oboru Energetika v daném roce,“ specifikuje ředitel třebíčské průmyslovky.
ČEZ v Česku spolupracuje s 54 středními a 13 vysokými školami. Spolupráce má mnoho podob, od exkurzí do provozu přes praxe a stáže, přednášky zaměstnanců ČEZ na školách, spolupráci na bakalářských a diplomových pracích až po speciální tematicky zaměřené akce. Jde například o jadernou maturitu, což je třídenní stáž v elektrárnách pro studenty partnerských středních škol, nebo o dvoutýdenní letní univerzitu pro vysokoškoláky.

Psychotesty a bezpečnostní prověrka

Absolvování podobného studia však neznamená automatickou „vstupenku“ do jaderné elektrárny, výběrová kritéria na tyto pozice jsou totiž přísná. Kromě prokázání kvalifikace musí uchazeči vyplňovat psychologické testy, být trestně bezúhonní a u některých pozic i získat prověrku Národního bezpečnostního úřadu.
„V oblasti psychických rysů nás například zajímá schopnost koncentrace na práci, paměťové schopnosti, logické myšlení, spolehlivost rozhodování, ale i odolnost vůči neuropsychické zátěži. V oblasti osobnostních charakteristik je důležitá například svědomitost, spolehlivost, disciplinovanost, zodpovědnost, vytrvalost, vysoká sebekontrola, ale i přiměřená sebejistota a sebekritičnost. Samozřejmě nejsou tolerovány závislosti či impulzivní nebo agresivní chování,“ popisuje Šimák.
Společnost ČEZ aktuálně do jaderných elektráren hledá nové lidi. Letos chce nabrat řádově desítky až stovky nových zaměstnanců. Částečně jako náhradu za lidi odcházející do důchodu, ale z větší části proto, že posiluje vybrané činnosti. Všechna obsazovaná volná pracovní místa jsou zveřejňována na stránkách www.kdejinde.cz.

Fakta
Lidé v Temelíně a Dukovanech
Počet zaměstnanců cca 1 200 v každé elektrárně
Průměrný věk 46,2 let
Podíl žen 10 %
Podíl vysokoškoláků 48 %

Zdroj: ČEZ
Koho v jaderných elektrárnách hledají
* Technik provozu systému kontroly a řízení (SŠ, VŠ)
* Technik – strojírenství (SŠ, VŠ)
* Technik provozu elektro (SŠ)
* Technik provozu měření a regulace (SŠ)
* Projektový manažer (VŠ)
* Operátoři bloku (VŠ)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany