Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

JE Mochovce

JE Mochovce

4.3.2016

Postup prací na výstavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce

JADROVÁ ČASŤ

3. blok a spoločné systémy

 • 525 z 553 miestností odovzdaných v jadrovej časti 3. bloku a budove pomocných prevádzok
 • inštalovaných 35 538 kotviacich platničiek
 • inštalácia oblicovky z nehrdzavejúcej ocele, betonáž, nátery a výstuže dokončené vo viacerých miestnostiach
 • dokončená montáž vákuovo-barbotážneho kondenzátora
 • vzduchotechnika, systém monitorovania radiácie a dekontaminačný systém nainštalované v niekoľkých miestnostiach.

 

4. blok

 • navŕtaných 14 682 kotviacich platničiek, inštalovaných 17 280
 • nátery, výstuže, betonáž, epoxidový náter vo viacerých miestnostiach
 • montáž potrubí
 • dokončenie dekontaminačného systému v niekoľkých miestnostiach
 • začala sa montáž koľajníc zavážacieho stroja na postamente 4. bloku.

 

NEJADROVÁ ČASŤ

 • demontáž/výmena existujúcich kotviacich platní pre vzpery ventilátorových chladiacich veží
 • ukončené dočasné oplotenie medzi blokmi 3 a 4
 • výkopové práce a základy pre stĺpy osvetlenia a kamier dočasného oplotenia medzi blokmi 3 a 4
 • pripojenie ďalších zariadení do elektrického systému
 • protipožiarny systém strojovne
 • tlaková skúška systému vzduchotechniky v pozdĺžnej etažérke a doplnenie freónu
 • úprava rozvádzačov vo ventilátorových chladiacich vežiach.

 

Spúšťanie 3. bloku

 • funkčné skúšky chladiacej jednotky systému chladiacej vody úspešne dokončené
 • prebieha preberanie a skúšky nízkotlakového systému distribúcie demineralizovanej vody
 • systém elektronickej požiarnej signalizáciev prevádzke v 42 miestnostiach
 • oživených a odskúšaných 52 z 1 135 skríň elektrického napájania.

Údaje aktuálne k 1. januáru 2016

Zdroj: Átom.sk

Soubory ke stažení

Átom.sk - Únor 2016

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany