Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Kontejnery pro skladování použitého paliva

Kontejnery pro skladování použitého paliva

27.1.2020

Až 60 let se může skladovat použité palivo z jaderných elektráren v nových kontejnerech, jejichž výrobu zahájila plzeňská společnost ŠKODA JS.

Plzeň je jednou z několika průmyslových lokalit na světě schopných vyrábět i náročné zakázky pro jadernou energetiku. Nejnovějším počinem v této branži je nyní výroba speciálních kontejnerů pro uskladnění použitého jaderného paliva vlastního designu ve společnosti ŠKODA JS. Kontejnerový program tam běží již více než dvě desítky let, avšak nyní jde o nové obalové soubory plně vyvinuté a vyrobené právě zde. Originální transportní a skladovací zásobníky se zaručenou těsností nahradí kontejnery z Německa dosud používané v českých jaderných elektrárnách.

Na rozdíl od německých kontejnerů vyrobených z lité oceli, vyvinuli plzeňští specialisté variantu v podobě mohutného výkovku složeného ze dvou svařených částí. Oba kusy jsou k sobě nejdříve svařeny ručně (tzv. sestehovány), následně přijde ke slovu svařovací automat, kdy kontejner pomalu rotuje pod svařovací hlavou, zásobovanou kilometry svařovacího drátu. Tvorba precizního svaru, spojujícího stěny, trvá několik dnů a během dalších dnů pak svařený kontejner postupně chladne. Průběh každé operace je kompletně zdokumentován, kontejner prochází během výrobního procesu řadou kontrol. Náročné zkoušky, které dříve probíhaly ve fyzické podobě na zmenšeném kontejneru, se dnes provádějí formou počítačových simulací, jež nabízejí možnost modelovat výrazně širší škálu rizikových situací.

Kontejner splňuje požadavky na mechanickou odolnost, které požadují mezinárodní normy: např. odolnost proti pádu z výšky 9 m na tuhou podložku, proti pádu z 1 m na ocelový trn, odolnost proti tlaku vodního sloupce o výšce 200 m, odolnost proti žáru 800 °C po dobu 30 minut apod.


V Reaktorové hale v Plzni se vyrábějí dva typy kontejnerů, liší se hlavně počtem palivových souborů, které v nich budou uloženy – typ určený pro Dukovany pojme 84 palivových kazet paliva VVER 440, kontejner pro objemnější temelínské kazety pak 19 palivových souborů VVER 1000.
ČEZ si u firmy ŠKODA JS objednal pro JE v Dukovanech zatím 33 ks a dalších 58 pro Temelín, přičemž dodávky jsou rozloženy do let 2021 až 2035. Do doby, než bude vybudováno podzemní úložiště v některé z vytipovaných lokalit, budou skladovány přímo v elektrárnách.
Těleso kontejneru ŠKODA 440/84 představuje válec z kované oceli s vnějším průměrem 2,6 m a výškou 4,2 m v konfiguraci pro skladování. V prázdném stavu váží přibližně 100 t a s palivovými soubory, které se vkládají do nosného koše v tělese kontejneru, téměř 120 t. Těleso je na vnitřním povrchu opatřeno korozivzdorným kovovým povlakem, stěna tělesa má tloušťku 460 mm a obsahuje ve dvou řadách podélné vývrty pro moderátorové tyče z vysokohustotního polyetylénu zajišťující odstínění neutronů. 

zdroj: TECH MAGAZÍN | 24.1.2020 | Rubrika: Energie a energetika | Strana: 38 | Autor: Josef Vališka | Téma: JE Dukovany

přeprava 1. kontejneru pro JE Temelín, zdroj: ŠKODA JS, a.s.
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany