Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Lepší je jednou vidět než stokrát slyšet!

Lepší je jednou vidět než stokrát slyšet!

7.5.2018

Celkem 25 zástupců obcí, které se nacházejí v ochranném pásmu Jaderné elektrárny Dukovany, přijalo pozvání ředitele elektrárny na netradiční exkurzi a přijelo se podívat na vlastní oči, jak taková jaderná elektrárna vlastně funguje.

Všem obcím zóny havarijního plánování jsou pravidelně zasílány informace z elektrárny a z jaderné energetiky, starostové obcí se také účastní seminářů a setkání, které pro ně elektrárna připravuje. Dalo by se říct, že aktuálních informací o provozu mají opravdu hodně. Aby si k nim však mohli přidat i zkušenosti a poznatky přímo z praxe a sami si udělat obrázek, jak to v jaderné elektrárně vlastně funguje, pozval je ředitel elektrárny na speciální prohlídky. Ty probíhaly po několik dubnových pátků, kdy se všichni zájemci v rámci připraveného programu dostali až do těch nejstřeženějších míst, k vlastnímu srdci elektrárny – na reaktorový sál.

Hosty v elektrárně přivítal právě ředitel Miloš Štěpanovský, který ocenil, že si na prohlídku elektrárny udělali i přes svůj velmi nabitý program čas. Diskuse o probíhajících odstávkách, o významu elektřiny vyrobené v obou našich jaderných elektrárnách, které díky tomu mají svoji nezastupitelnou úlohu v rámci energetického mixu, o vývoji výstavby nového jaderného zdroje, i o tom, jak je možné naložit se současným použitým palivem, se nesla v přátelském duchu.  „Chceme být dobrým sousedem a partnerem pro své okolí a právě tyto exkurze tomu mohou pomoct. Jsme otevření všem, kteří mají opravdový zájem o provoz i přínosy výroby v rámci zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Vedle dlouhodobé podpory mnoha regionálních projektů jsme připraveni obcím pomoci i v případě živelné pohromy, a to jak finančně, tak například i zapojením našich hasičů a jejich techniky“, nabídl ředitel elektrárny.

V průběhu exkurze hosté viděli, jak vypadá čerstvé palivo, jak se s ním v průběhu výrobního procesu manipuluje i kde a jak se skladuje palivo použité. Vyzkoušeli si také přísná pravidla fyzické bezpečnosti, neboť stejně tak, jako musí všichni zaměstnanci elektrárny, absolvovali i vstupní proceduru s vystavením identifikační karty nebo fyzickou kontrolou při průchodu turnikety. „Také jsme zjistili, co je hygienická smyčka, kde jsme se převlékli do speciálního žlutého oděvu a vybavili nás osobním dozimetrem na měření případných radiačních dávek. A při výstupu z kontrolovaného pásma nás pečlivě přeměřili,“ pochvaluje si nastavená pravidla radiační kontroly starostka Koněšína Hana Žáková.

Ženy tvořily mezi hosty významnou část. Oceňovaly především otevřenost, s jakou elektrárna k veřejnosti přistupuje, organizuje akce spojené s prohlídkami infocentra i provozu. „Myslím, že by každá škola měla v rámci výuky navštívit elektrárnu povinně, aby si i sami žáci utvořili svůj názor na problematiku výroby elektřiny pomocí jádra,“ navrhuje starostka Petrovic, Irena Závišková.

Na závěr několikahodinové exkurze všichni převzali certifikát o absolvování exkurze a návštěvě reaktorového sálu. „Naprosto souhlasím s tím, co se v něm píše – tedy, že je lepší všechna pravidla, opatření a celý proces v elektrárně jednou zažít, než si stokrát představovat,“ shrnula za všechny Lenka Hůlková, starostka Číměře.

Zdroj: Informace z JE Dukovany, autor: Zdenka Ošmerová

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany