Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Multi-D: Výstavba jaderné elektrárny moderně a včas

17.1.2017

Mistr na stavbě nového bloku jaderné elektrárny přijde ráno do práce s tabletem ke speciálnímu terminálu a stáhne si zadání na tento den. V tabletu má trojrozměrnou vizualizaci objektu, na němž pracuje, a přesný seznam úkolů, které musí tento den splnit. V průběhu práce zaznamenává do tabletu odpovídající změny a na konci dne informace přenese do společné databáze. ......

Do helmy každého dělníka je vestavěn RFID čip, který vedení stavby v reálném čase říká, kde se pracovník nachází. Díky této technologii může vedení stavby kontrolovat plnění plánovaných stavebních a montážních prací, přesně znát vytíženost každého pracovníka na staveništi a operativně řídit personál. Na staveništi se nachází projekční místnost, kde si může každý pracovník prohlédnout trojrozměrnou vizualizaci objektu, který staví, a detailně projít souslednost montážních kroků. V případě potřeby může zanést do databáze své změny vyvolané aktuální situací, a tak optimalizovat harmonogram výstavby elektrárny. Vedení stavby v každý okamžik přesně zná a vidí, jak probíhá výstavba jaderné elektrárny a v jaké fázi se nachází každý z jednotlivých objektů, kde a kdy je potřeba další personál, komponenty nebo finance. To není fantastické vyprávění o budoucnosti stavebnictví. Je to jen praktická aplikace informační technologie Multi-D, která se dnes používá při výstavbě složitých inženýrských komplexů. Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom ji jako první začala používat při výstavbě jaderných elektráren a dodnes zůstává jedinou společností na světě, která staví jaderné bloky s její pomocí.

Co obnáší Multi-D
Výstavba složitého průmyslového objektu začíná přípravnou fází a přechází ve fázi projektování, nazývanou inteligentní technologické projektování. Během této fáze projektanti připravují technologická schémata budoucí elektrárny za pomoci speciálního programového vybavení. „Dalším krokem je vytvoření trojrozměrného modelu objektu, který představuje výsledek numerické simulace postupu stavebních a montážních prací v rozměru celé jaderné elektrárny. Model zahrnuje i harmonogram dodávek nezbytných komponent za pomoci integrovaného řešení pro řízení materiálového zajištění stavby, které využívá jednotný katalog komponent a dodavatelského řetězce. Do hry vstupuje další rozměr, kterým je precizní časové plánování. Čas na dopravu, potřebné transportní prostředky a optimální transportní cesty, čas na usazení a připojení... Časové plánování v celkovém, posléze týdenním a denním harmonogramu. Tímto způsobem vzniká jednotná platforma pro společnou práci všech účastníků projektu. Vypadá to, že to je ten hlavní aspekt úspěchu,“ říká o použití Multi-D v praxi bývalý generální ředitel JE Dukovany Aleš John.

Technologie budoucnosti v současných projektech
Prvním jaderným blokem na světě, který byl postaven za pomoci technologie Multi-D, je třetí blok Rostovské jaderné elektrárny nacházející se na jihu Ruska. Díky použití nové technologie byl tento blok spuštěn v prosinci 2014, tedy o dva měsíce dříve oproti plánovanému termínu, a to i přesto, že pracovníci museli za velmi složitých podmínek obnovit výstavbu objektu, který byl v roce 1990 zakonzervován. „Nástroj Multi-D umožňuje to, o čem asi sní každý projektant – aby už při projektování bylo možné navrhnout a umístit jednotlivé komponenty, stejně jako celé moduly technologického zařízení do prostoru stavby, a tak se vyhnout problémům při výstavbě, kdy se např. zjistí, že daná komponenta se do navrhovaného prostoru nevejde, anebo že se nesprávně namontuje,“ hodnotí metodiku Multi-D Alexander Ducháč z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. „Při stavbě našich jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích a v Mochovcích, kdy takovýto nástroj ještě nebyl k dispozici, nejednou došlo ke kolizním situacím, což mělo za následek demontáž a opětovné nainstalování součástky, nebo dokonce změnu projektu. To mělo samozřejmě vliv na dodržování časového harmonogramu montáže a celé stavby. Nástroj Multi-D umožňuje plánovat a sledovat postupy instalace technologického zařízení. To šetří čas a umožňuje efektivně reagovat na případné kolizní situace a změny v procesu výstavby,“ dodává Ducháč.

Multi-D není jedinou unikátní technologií, kterou používá Rosatom. Rusko je jedinou zemí, kde nedošlo k přestávkám ve výstavbě jaderných elektráren. Díky tomu se v korporaci Rosatom zkušenosti s výstavbou shromažďují a přenáší z jedné generace odborníků na další. Dokonce i na přelomu 20. a 21. století, což byla pro jádro po celém světě nejsložitější doba, stavěli ruští odborníci zároveň 7 bloků, z nichž 5 bylo v zahraničí (Čína, Indie a Írán). Nepřerušené zkušenosti s výstavbou jaderných elektráren, sériovost výstavby a používání nových technologií umožňují Rosatomu stavět nové bloky v předstihu oproti plánu a snižovat náklady. Tímto způsobem vyšla výstavba 3. bloku Rostovské JE o 12 % levněji, než říkal původní plán a 4. blok Kalininské JE byl v prosinci 2011 uveden do provozu o měsíc dříve oproti harmonogramu při nákladech nižších o 10 %, než bylo původně plánováno. Díky svým inovativním projektům zaujímá Rosatom celosvětově přední pozici ve výstavbě nových jaderných bloků v zahraničí. Od roku 2010 tato společnost uvádí do provozu jeden blok ročně a v roce 2016 byly uvedeny do provozu dva bloky. Do roku 2030 plánuje Rosatom postavit 28 nových bloků.

Zdroj:  TECH MAGAZÍN | 16.1.2017 |  Strana: 24 | Autor: Vladislav Větrovec | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany