Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Na Dalešicích cvičně zachraňovali vážně zraněného zaměstnance z přivaděče vody na turbínu

Na Dalešicích cvičně zachraňovali vážně zraněného zaměstnance z přivaděče vody na turbínu

15.4.2016

Jednou z významných, ale rizikových činností, které se na Vodním díle Dalešice pravidelně provádí, je kontrola stavu potrubí o průměru 6,2 m, které přivádí vodu na turbínu s průtokem 150m3 vody za sekundu. Cvičení bylo zaměřeno na poskytnutí první pomoci a přemístění zraněné osoby na dostupné místo k odbornému lékařskému ošetření. Celá záchranná akce je doprovázena vlhkem, tmou, chladem a respektem ze skutečnosti, že se místo úrazu  nachází pod úrovní hladiny nejen horní nádrže, odkud je vyvíjen na uzávěry  tlak 50m sloupce vody, ale také pod úrovní hladiny nádrže spodní. Rychlé a praktické cvičení všechny složky zvládly za 45 minut.

 

Celý prostor byl proti vniknutí vody při samotném zásahu zabezpečen hradidly a rychlouzávěrem v části vtokového objektu, na které je vyvíjen obrovský tlak vodního sloupce 50m z dalešické vodní nádrže. „Kontrolu povrchu přivaděče vody provádíme každý rok. Jeho aktuální stav je velmi dobrý, neboť konkrétně u tohoto čtvrtého turbosoustrojí proběhla generální oprava v roce 2004 a další jsou plánované po 25 letech,“ řekl vedoucí provozu PVE Dalešice, Ing. Josef Blaha.

 

Cvičení probíhá v rámci plnění plánu havarijní připravenosti na události, jako jsou povodně, požáry, ekologické havárie, teroristické útoky nebo zranění. „Kromě toho, že si v praxi vyzkoušíme, jak se nasazují různé dlahy, je hlavním přínosem nácvik vyprošťování z hloubek v těchto prostorách. Vyzkoušíme si spojení, které je zde docela problematické. Je to pro nás výborný výcvik. Nejvíce jsem se obával přenesení zraněné osoby malým průlezem, ale celé cvičení dopadlo dobře,“ říká Pavel Veselý, velitel zásahu z HZS Hrotovice.

 

Cvičení je významné také z pohledu komunikace a nácviku spojení, jehož kvalitu výrazně snižuje velké množství betonu, konstrukcí a velkých zařízení, které se zde nachází a se kterým se musí záchranáři vypořádat. V průběhu roku budou pokračovat protiporuchová cvičení zaměřená na řešení provozních poruch technologie.

 

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je druhou největší ze tří přečerpávacích vodních elektráren v Česku. V provozu je od roku 1978. Její celkový výkon 480 MWh se téměř rovná jednomu ze čtyř jaderných bloků sousedních Dukovan. Loni vyrobila zatím rekordní množství proudu, 526939 MWh. Využití elektrárny, která umožňuje vyrovnávání výkyvů a výpadků v energetické síti, stoupá i kvůli rozšiřování obnovitelných zdrojů elektřiny.

 

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je také testována jako záložní zdroj elektrické energie pro případ blackoutu Jaderné elektrárny Dukovany, při kterém by z elektrárny Dalešice bylo dodáno potřebné množství elektřiny pro zajištění chodu všech zařízení důležitých z pohledu jaderné bezpečnosti.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany