Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Nový web "www.oEnergetice.cz"

Nový web "www.oEnergetice.cz"

8.10.2015

Honza Budín se narodil v Havlíčkově Brodě, gymnázium vychodil v Pardubicích a v současné době bydlí v Praze, kde studuje na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ve volném čase se snaží být aktivní a v posledních měsících se podílí na vytváření webu oEnergetice.cz.

Rozhovor o vzniku webu, jeho autorech a obsahu.

 

Honzo, co přesně studuješ na ČVUT?

Na ČVUT studuji druhý ročník magisterského oboru Ekonomika a řízení energetiky na Fakultě elektrotechnické.  Je to navazující magisterský obor programu Elektrotechnika, energetika a management. Bakalář byl spíše technický a magisterské studium je zase více zaměřeno na ekonomiku a management v energetice.

 

Vím, že jsi studoval gymnázium, co tě vedlo k technice?

Na pardubickém gymnáziu Dašická jsem začal k technice směřovat hlavně díky fyzikálnímu semináři, který byl skvěle vedený panem učitelem Víchou. Nejvíce mě zaujala elektrotechnika a po průzkumu nabízených oborů vysokých škol jsem se rozhodl pro pražské ČVUT. Po absolvování bakalářského studia v roce 2013 jsem měl možnost absolvovat také Letní univerzitu v Dukovanech.

 

Jak na Letní univerzitu vzpomínáš a jak ji hodnotíš zpětně?

Stáž v Dukovanech se ukázala jako velmi přínosná. Kromě série odborných přednášek jsme se podívali i do provozu elektrárny, kde jsem konečně viděl plno věcí, které jsem do té doby znal pouze z knížek. Do dnešní doby také velmi rád vzpomínám na závěrečnou přednášku paní Drábové, kterou vnímám jako velmi inspirativní osobu.  Kromě odborného programu byla LU super také v navázání kontaktů se studenty podobného zaměření z celé České republiky.

 

Měl jsi kromě Letní univerzity v Dukovanech i jinou zkušenost s nějakým jiným programem, stáží?

Po započetí magisterského studia mi byla nabídnuta možnost zúčastnit se ročního Double Degree programu Electric Power Generation and Transportation v ruském Tomsku. Přiznám se, že v první chvíli mi to město nic neříkalo, vybavil jsem si ho pouze ve spojení s českým fotbalovým obráncem Martinem Jiránkem, který kope za tamní fotbalový klub. Nakonec jsem se rozhodl se do programu přihlásit jednak kvůli dobré pověsti tamního studia a jednak čistě kvůli výzvě strávení roku na Sibiři.

 

Kromě výletu do Ruska jsem strávil dvakrát 3 měsíce v USA, kde jsem v rámci dnes poměrně rozšířeného programu work and travel pracoval jako údržbář na dětském táboře. Obě tyto zahraniční zkušenosti byly skvělé jak kvůli jazykům, tak kvůli naučení se samostatnosti a získání jistého rozhledu.

 

Honzo, co děláš ve volném čase?

Vedle studia se snažím získávat praxi v oboru. Od srpna pracuji v energetické poradenské společnosti, kde jsem působil pár měsíců již v roce 2014 před odjezdem do Ruska. Zabýváme se komplexním poradenstvím v energetice, takže mám možnost se podílet na zajímavých projektech v různých oblastech energetiky.

 

A kromě práce?

Svůj volný čas rád trávím aktivně. Od prvního ročníku na ČVUT kopeme se spolužáky Strahovskou fotbalovou ligu, hraji squash, jednou týdně plavu a občas skočím do fitka.

Poslední měsíce mi ale moc času na mé koníčky nezbývá, jelikož se od února podílím na vytváření webu oEnergetice.cz.

 

Proč tento web vzniknul?

Projekt oEnergetice.cz vznikl kvůli pocitu potřeby podobného webu u nás. Webu, kde člověk najde na jednom místě jak nejzásadnější aktuality z české, evropské a světové energetiky, tak vědomostní bázi, kde budou publikovány odborné články ze všech oblastí energetiky. Kromě zpravodajských a odborných článků se snažíme přinášet také rozhovory se zajímavými osobnostmi z energetického sektoru.

 

Co je Vaším cílem?

Naším cílem je vytvořit internetový portál, na kterém bude možné dohledat ucelené informace ze všech oblastí energetiky. Čtenář tak nebude dále muset dlouze brouzdat po internetu a procházet velké množství webů, aby si dohledal všechny potřebné informace. Chceme oslovit jak odborníky, tak dále šířit povědomí o tomto oboru mezi širší veřejností.

 

Kdo všechno se podílí na tvorbě webu?

V současné době se na tvorbě webu podílí téměř 20 lidí. To vnímáme jako velký úspěch vzhledem k faktu, že v únoru, kdy jsme projekt startovali, jsme na to byli 3. S nápadem přišel bývalý spolužák Martin Voříšek, který je absolventem Fakulty elektrotechnické na ČVUT a nyní studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Projekt představil mně a kolegovi Davidovi Vobořilovi a do dvou týdnů byl web na světě.

 

Kdo píše články?

Mezi autory přispívajícími na web jsou z větší části kolegové z různých oblastí energetiky a přispívá také několik studentů. Náš tým se velmi rychle rozrůstá.

 

Můžu přispět třeba i já či někdo jiný? Nebo vám jde čistě o odborníky?

Články publikované na webu oEnergetice.cz píší výhradně lidé z oboru a případně studenti, které si pečlivě vybíráme, aby byla zaručena kvalita poskytovaných informací. Co se týče možnosti přispívání z řad našich čtenářů, tak i na tom v současné době pracujeme. Již brzy bude zprovozněna část webu věnovaná názorům čtenářů, kde si bude kdokoliv moci vytvořit svůj blog a komentovat aktuální dění v energetice.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany