Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

O radioaktivním odpadu snad budeme mít lepší informace

20.9.2016

převzato z Horáckých novin

DUKOVANY – Ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Libor Slovák se stal dalším členem Občanské bezpečnostní komise, která funguje při Jaderné elektrárně Dukovany. Dohoda o tom byla podepsána 8. září na zámku v Dukovanech s ostatními signatáři dohody o činnosti OBK.
Důležité je si uvědomit, že na lokalitě dukovanské jaderné elektrárny jsou v provozu celkem tři jaderná zařízení – čtyři bloky EDU, mezisklad použitého paliva a úložiště radioaktivních odpadů. Mezisklad a bloky provozuje ČEZ, úložiště radioaktivních odpadů však vlastní stát a provozuje SÚRAO. Přistoupením k dohodě tak získala Občanská bezpečnostní komise možnost nezávisle kontrolovat a informovat o provozu úložiště radioaktivních odpadů stejným způsobem jako o provozu jaderné elektrárny.

Dotčené obce
„Doposud jsme jako SÚRAO působili uvnitř jaderné elektrárny. Členství v občanské bezpečnostní komisi EDU má pro nás význam v tom, že budeme mít přímý kontakt s někým, kdo reprezentuje dotčenou veřejnost v okolí. Přece jenom úložiště provozované státem je něco jiného než jaderná elektrárna. Na druhé straně bude mít dotčená veřejnost možnost nezávisle na nás se informovat i možnost přístupu do tohoto areálu. Naše strategie je mít na všech našich úložištích občanskou komisi, která bude partnerem pro informování a současně bude mít i oprávnění kdykoliv se ptát a požadovat informace,“ vysvětlil ředitel SÚRAO a nový člen Občanské bezpečnostní komise EDU Libor Slovák. „Samozřejmě jsme přistoupení SÚRAO přivítali, protože jde také o výběr lokality pro budoucí hlubinné úložiště. A také použité palivo z elektrárny je zde, na katastru obce Rouchovany a blízko i obce Dukovany. Takže jsme jako členové OBK považovali za velmi důležité členství SÚRAO a myslím si, že to může být jenom ku prospěchu naší práce a informovanosti našich občanů,“ konstatoval dukovanský starosta Miroslav Křišťál.

Hlubinné úložiště
Práce SÚRAO až dosud nevynechávala ani Rouchovany. „Dostávali jsme pravidelné zprávy o činnosti, co se na úložišti provádělo nebo provádí, protože to úložiště je na našem katastru (Heřmanic u Rouchovan), i když se jmenuje Úložiště Dukovany. Samozřejmě bude dobře, když bude s prací SÚRAO seznamována celá bezpečnostní komise a zároveň budeme mít blíže k informacím, jak se daří či nedaří SÚRAO předjednávat lokalitu pro hlubinné úložiště. Myslím si, že pro vzájemné informování je to velice dobrý krok,“ pochvaluje si starosta Rouchovan Vladimír Černý. V minulých letech bylo na území Česka vytipováno sedm lokalit, kde Ministerstvo životního prostředí povolilo geologické průzkumy spojené s hlubinným úložištěm. Ve světě je současným trendem k nalezení vhodné lokality hlubinného úložiště hledání vhodného horninového masívu i v okolí jaderných zařízení. Správě úložišť už byly předloženy návrhy vhodných polygonů (ETE-jih, EDU-západ) pro provedení geologického výzkumu. Oba polygony se nacházejí v okruhu 20 km od jaderných elektráren. V případě dukovanské jaderky se jedná o „podhůří“ Klučovské hory. Také tam se připravuje projekt geologického výzkumu. „My bychom v budoucnosti chtěli postupovat obdobným principem jako na těch zbývajících sedmi lokalitách. Chceme s tím projektem nejdříve seznámit dotčené obce a znát jejich první reakci, abychom se rozhodli, zda vůbec v té věci pokračovat,“ přiznal ředitel SÚRAO Libor Slovák. „Považuji přistoupení SÚRAO k občanské bezpečnostní komisi EDU za velice důležitý krok, protože potencionální výstavba 5. bloku elektrárny je také určitě úzce spojená se SÚRAO. Je také důležité hledat hlubinné úložiště pro radioaktivní odpad, který je potřeba někam ukládat, nemůže pořád zůstávat v meziskladu na povrchu,“ dodala starostka Rešic Petra Jílková, která je zároveň předsedkyní Ekoregionu 5.
***

OBK - Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Členy OBK jsou ČEZ, EDU, Energoregion 2020, Ekoregion 5, Obce Dukovany a Rouchovany. SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů byla založena Atomovým zákonem (18/98) a zajištuje garanci státu za bezpečné konečné uložení radioaktivních odpadů. Správa provozuje také nadzemní úložiště v areálu JE Dukovany, které je určeno k nakládání s nízko a středně aktivními odpady. Ukládá se zde odpad jak z EDU tak z ETE. Energoregion 2020 je sdružení obcí a měst ve dvacetikilometrovém pásmu kolem Jaderné elektrárny Dukovany. Zastupuje 129 měst a obcí a téměř 100 000 obyvatel. Ekoregion 5 je dobrovolný svazek obcí v pětikilometrovém pásmu Jaderné elektrárny Dukovany. Pětikilometrové pásmo vychází z havarijního plánování elektrárny. Ekoregion 5 sdružuje obce: Rouchovany, Rešice, Dukovany, Slavětice, Horní Dubňany, Mohelno.

Zdroj:  Horácké noviny | 20.9.2016 | Rubrika: Publicistika |  Strana: 3 | Autor: (ap) | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany