Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Obchvat Třebíče? Nutnost pro Dukovany!

19.1.2018

V posledních měsících se velmi hlasitě diskutuje o možné další výstavbě nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Jaké jsou aktuální informace a souvislosti, na to nám odpoví náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal.

* Pane náměstku, jak to vypadá s výstavbou v Dukovanech?

Stále se čeká na defi nitivní rozhodnutí Vlády ČR. Ve Státní energetické koncepci i následném akčním plánu jejího naplňování se o další výstavbě v obou lokalitách jasně mluví. Očekávám, že rozhodnutí padne nejpozději do poloviny letošního roku.

* V obou lokalitách? Copak není jasné, že se začne v Dukovanech?

To vůbec není jasné. Nejdříve se rozhodne, zda vůbec bude výstavba nových jaderných zdrojů. Poté se musí říci, kde se začne. Šance Dukovan i Temelína jsou vyrovnané. Rozhodovat bude mnoho faktorů. Mezi nimi i lepší připravenost na výstavbu.

* Co si pod tím představit?

Stavba nových jaderných zdrojů je velmi náročná. A to nejen finančně, ale i technicky. Hodně se nyní mluví o přepravě nadrozměrných komponent, bez kterých to nejde. Jedná se třeba o parogenerátor nebo tlakovou nádobu. V současné době se intenzívně pracuje na přípravě tras do obou lokalit. Základem je cesta po vodě, z Hamburku po Labi do ČR. Trasa na Dukovany přes Týnec nad Labem a do Temelína po Vltavě do Týna nad Vltavou. A pak po silnici.

* To je tak složité? Máme přece i železnici.

Pro představu, ty největší díly mohou mít rozměry 9 m na šířku, 7 a půl metru na výšku a hmotnost 750 tun. Pro to není jiná cesta. Železnice může přepravit maximálně šířku 5 metrů. I největší letadlo světa je schopno převézt maximálně 250 tun. Hledaly se různé způsoby a ty popsané jsou optimální.

* Takový náklad jen tak někde neprojede, budou třeba úpravy…

Ano, přesně tak. Proto byly vydefinovány trasy přepravy nadrozměrných komponent a popsána všechna opatření, která je třeba na silnicích provést, aby to bylo reálné. Některá z nich jsou přechodná (průjezd skrz kruhový objezd, sklopné sloupy veřejného osvětlení atd.), některá jsou trvalého charakteru, to jsou především obchvaty obcí.

* Předpokládám, že cesta do Dukovan povede v rámci Kraje Vysočina. Jaké úpravy zde budou nutné?

V rámci našeho kraje povede trasa z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, dále přes Brtnici a Okříšky do Třebíče a odtud do Dukovan. Pro hladký průjezd bude nutné vybudovat obchvaty Jihlavy, Brtnice, Zašovic, Okříšek, Třebíče a Slavětic. Na přípravě už se velmi intenzívně pracuje. Některé stavby jsou v režii Kraje Vysočiny, jiné přímo státu respektive ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Všechny ovšem tlačí čas, trasa musí být připravena do listopadu 2029, aby se stihlo spuštění nových bloků v roce 2035.

* Vláda ČR schválila 23. října usnesení o přípravě této trasy. A píše zde i o uvolňování financí. To znamená, státní kohoutky jsou otevřeny?

Usnesení vlády říká, že budou uvolňovány prostředky na projektovou přípravu jednotlivých nezbytných opatření. O samotném financování staveb zatím rozhodnuto nebylo, to přijde až po případném rozhodnutí o výstavbě bloků. Důležitou pasáží usnesení vlády je, že u těchto staveb nebude posuzována ekonomická efektivita. To je obrovská příležitost pro obchvat Třebíče.

* Jak to myslíte?

Obchvat Třebíče při standardním posouzení ekonomické návratnosti investice nevychází. Zkrátka množství tranzitní dopravy není tak velké, aby se státu vyplatilo budovat obchvat. Na to teď při přípravě nebude brán zřetel. Vidím v tom reálnou a zřejmě i jedinou možnost v Třebíči obchvat postavit.

* V posledních týdnech se právě v Třebíči objevily snahy změnit trasování obchvatu, mluví se o tzv. velkém obchvatu.

Tyto snahy vidím jako velmi nebezpečné, protože jsou nereálné. Stát i město investovaly do přípravy třebíčského obchvatu od roku 2005 několik miliónů korun a již nyní se připravuje výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Začít nyní uvažovat o jiné trase než té, kterou zastupitelstvo města schválilo v roce 2005, znamená vrátit se úplně na začátek procesu a veškerou doposud odvedenou práci shodit ze stolu. A to včetně vynaložených a tedy zmařených finančních prostředků. Představa, že by pak stát ochotně financoval jinou studii, je naivní.

* Proč?

Protože se to za 12 let zkrátka stihnout nedá. Nyní má být za 12 let postaveno a je to hraniční. Je před námi mnoho práce, další stupně projektové dokumentace, majetková příprava, výběrové řízení na dodavatele a samotná realizace. A za této situace je nemožné začínat proces znovu. Vždyť přípravné práce stávající trasy trvaly více než deset let. A nesmíme zapomenout na to nejdůležitější.

* Co máte na mysli?

Obchvat města musí mít i jiný smysl než jednorázová trasa pro přepravu nadrozměrných komponent, které tam projedou dvakrát či třikrát. Musí to být řešení smysluplné a využitelné pro místní i regionální dopravu. Dokážete si představit, že při dopravních komplikacích na Bráfově, Znojemské či Hrotovické ulici městu pomůže velký obchvat v blízkosti obcí Stařeč, Střítež a Kožichovice? Myslíte, že to budou řidiči využívat a jezdit tam? Jsem přesvědčen o tom, že ne…

* Na druhou stranu se mluví o zničení Terovského údolí, demolici obytných ploch a dalších.

Připravovaný obchvat nepočítá s jedinou demolicí v obytných částech a jeho provedení je maximálně šetrné i k Terovskému údolí. Ano, trasa vede přes údolí. Možnosti v Třebíči však nejsou jednoduché na řešení. V letech 2003-2005 bylo posuzováno více než deset různých možností a byla vybrána tato jako nejvhodnější a nejsmysluplnější. Nyní je třeba velmi důsledně pohlídat její provedení tak, aby dopady na okolí byly minimální. A to včetně rozsáhlých protihlukových opatření.

* Spojitost mezi výstavbou v Dukovanech a obchvatem Třebíče je tedy více než důležitá.

Ano, je naprosto zásadní. Dá se říci, že obchvat Třebíče nebude, pokud se nebude stavět v Dukovanech. A v Dukovanech se nemůže stavět, pokud nebude připraven obchvat v Třebíči. Proto musíme udělat maximum a tuto příležitost nepropást. Výstavba v Dukovanech je nesmírně důležitá pro zaměstnanost a rozvoj našeho regionu.

Zdroj:  Horácké noviny | 19.1.2018 | Rubrika: Publicistika, školství | Strana: 3 | Autor: (red) | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany