Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Ohrožení terorismem má své stupně

Ohrožení terorismem má své stupně

18.2.2016

V ČR bude systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. Jaderné elektrárny ho již mají.

V Česku bude platit čtyřstupňový systém výstrahy před terorismem. Stupnice má být určena především lidem a médiím. Má jim pomoci lépe se vyznat v tom, jaká jsou rizika. Stupně bude vyhlašovat vláda, případně ministr vnitra. Čtyřstupňový systém ochrany mají i jaderné elektrárny. "Čtyři stupně máme už od roku 2002. Byly ale jinak značené. Nově jsme jejich označení sladili s tím, co zavádí vláda. Z hlediska konkrétních opatření se ale nic nemění," uvedla Iva Kubáňová, ředitelka Bezpečnosti elektráren ČEZ.

Už v základním stupni patří jaderné elektrárny mezi nejpřísněji střežené objekty v zemi. "Máme k dispozici řadu fyzických bariér, jsou nastavena organizační opatření a na ochraně se podílí hned několik subjektů včetně bezpečnostních složek státu. Například armáda i policie si ve spolupráci s námi ochranu jaderných elektráren pravidelně procvičují," doplnila Kubáňová.

Naposledy jaderné elektrárny přešly do vyššího stupně ochrany krátce po listopadových útocích v Paříži. "Přijali jsme soubor opatření, který je pro podobné situace připraven a týká se například monitoringu okolí elektrárny nebo přísnějších kontrol na vstupu do elektrárny. Ve zvýšeném stupni jsme byli přes dva měsíce. V závěru ledna jsme po vyhodnocení situace a na základě informací od ostatních bezpečnostních složek státu vrátili do základního stupně," poznamenal Julius Sabó, manažer ochrany jaderných elektráren.

 

Stupně fyzické ochrany jaderných elektráren

Stupeň 0

Základní stupeň, který je pro období, kdy není známa žádná konkrétní ani obecná hrozba teroristického útoku na území ČR.

Stupeň 1

Je vyhlašován v případě zhoršené bezpečnostní situaci v zahraničí, zejména v zemích EU. V tomto stupni nejsou konkrétní zjištění o teroristické aktivitě na území ČR. Při stupni 1 se například zintenzivňuje monitoring okolí JE.

Stupeň 2

Vyhlašuje se při zvýšené pravděpodobnosti teroristického útoku na území ČR, přičemž nejsou známy bližší okolnosti této teroristické hrozby. Zavádí se při něm bezpečnostní opatření ve shodě s opatřeními vlády ČR. V blízkosti jaderných elektráren se intenzivně monitoruje okolí včetně vzdušného prostoru a omezují se vstupy osob s doprovodem do areálu elektráren.

Stupeň 3

Vyhlašuje se při vysoké pravděpodobnosti teroristického útoku v ČR. Přijatá opatření mají útoku zamezit, případně minimalizovat následky. Veškerá opatření jsou přijímána v souladu s kroky vlády ČR a na základě informací bezpečnostních složek. Jde o nejvyšší stupeň bdělosti a pohotovosti, je vyhlášen zákaz vstupu osob s doprovodem a střežený prostor jaderných elektráren se uzavírá.

 

Zdroj: Informace z ČEZ, a,s., Autor: Sviták Marek

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany