Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Oznámení o změně názvu OT Energy Services a.s.

Oznámení o změně názvu OT Energy Services a.s.

10.8.2016

S účinností od 1. 8. 2016 došlo zápisem do obchodního rejstříku ke změně názvu společnosti OT Energy Services a.s., se sídlem Pražská 684/49, Třebíč, PSČ 674 01, IČ: 49433431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4153 na  I&C Energo a.s.

Rádi bychom Vás tímto ujistili, že všechny ostatní kontaktní a identifikační údaje (tj. adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů, telefonní a faxová čísla atd.), stejně jako předmět podnikání naší společnosti, zůstávají nezměněny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Nová obchodní korespondence, faktury, objednávky, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i všechna další jednání vedená mezi naší společností a Vámi budou od 1. 8. 2016 nadále realizovány pod novým obchodním názvem. Zdvořile Vás proto žádáme, abyste výše uvedenou změnu v budoucí komunikaci realizované po 1. 8. 2016 s naší společností vzali na zřetel. Vzhledem k vysokému počtu našich zaměstnanců a rozsáhlé administrativě, která se týká procesu implementace nového obchodního názvu na všech lokalitách společnosti, budou veškeré záležitosti s tímto procesem spojené dokončeny nejpozději do 31. 12. 2016.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany