Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Pilotní projekt nové metody kontroly přidružené šachty reaktoru

31.3.2021

Odborníci z JE Dukovany pomocí speciálního snímacího zařízení provedli pilotní kontrolu korozivzdorné (nerezové) výstelky 14 metrů hluboké šachty na postamentu reaktoru čtvrtého výrobního bloku. První takto provedené nepřímé vizuální ověření stavu povrchu korozivzdorné nerezové výstelky poskytlo vyšší kvalitu a míru detailu kontrolovaného zařízení. To vše bez jinak nutné přítomnosti personálu uvnitř šachty a s vyšší bezpečností jejího provádění.

„Zavádění nových kontrolních metod a využívání nových technologií pro provádění kontrol na jaderných elektrárnách je jedním z dlouhodobých projektů, které nám pomáhají při přípravě zařízení na dlouhodobý provoz elektrárny. Tento pilotní projekt potvrdil efektivnost i požadovanou kvalitu výstupů při provádění vizuálních kontrol zařízení,“ uvedl Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Celková kontrola trvala jen 3 hodiny, během kterých technici pořídili 9 500 ks detailních fotografií s rozlišením 40 Mpx. Z nich pak vytvořili 3D model a rozvinutý plášť celé výstelky, který bude sloužit jako podklad pro vyhotovení mapy indikací stavu povrchu.

„Do takto zhotovených podkladů lze velice jednoduše zanášet a kategorizovat případné zjištěné vady, včetně změření jejich velikosti, při následných kontrolách umožňují tyto podklady sledovat trend zaznamenaných indikací,“ uvedl Ivan Štěpán, manažer útvaru technická kvalita JE.

Šachta číslo jedna se nachází na postamentu každého reaktorového bloku a přes bazén skladování použitého paliva je spojena přímo s reaktorem. Slouží pro zavážení koše s čerstvými palivovými kazetami při výměně paliva nebo při zavážení použitého paliva do obalového kontejneru. Všechny tyto činnosti probíhají pod vodou, která musí být naprosto čistá. Vnitřní plášť šachty i sousedního bazénu skladování proto pokrývá korozivzdorná výstelka.

      

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany, Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany