Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Podpora technických oborů se daří

Podpora technických oborů se daří

7.1.2016

Zájem o fyziku a matematiku, vedoucí ke studiu technických oborů, je podpořen už na základních školách.

Absolventi technických oborů jsou dlouhodobě v popředí zájmu průmyslových i energetických firem. Na trhu práce jich je stále nedostatek, proto i společnost ČEZ se snaží mnoha způsoby podporovat technické vzdělávání, které je pro absolventy příslibem zajímavé kariéry. Pro žáky a studenty proto připravuje soutěže i exkurze a podporuje jejich účast na olympiádách pro zvýšení zájmu o matematiku a fyziku, pro učitele pak zprostředkovává pravidelná setkání a důležitou výměnu rad a zkušeností. Mnoha školám pomáhá také finančně. Tato všestranná podpora trvá již 23 let. Zájem o fyziku a matematiku, tedy předměty vedoucí ke studiu technických oborů, se Skupina ČEZ snaží podporovat už u žáků základních a středních škol. Ačkoliv cílí primárně na ně, nezapomíná ani na jejich učitele, protože právě oni budou vždy hlavním hnacím motorem zájmu mladých o jejich předměty.
Podpora žáků a mladých talentů
Již pět let spolupracuje s Jednotou českých matematiků a fyziků a finančně podporujeme přípravy matematických a fyzikálních olympiád. Díky této podpoře se soutěžícím dostane kvalitnější organizace a hodnotnějších cen. Finančního příspěvku se každoročně dočkávají také přípravná soustředění mladých fyziků a matematiků, kteří naši republiku reprezentují v mezinárodních soutěžích, ze kterých pravidelně vozí medaile. Pro studenty základních a středních škol připravuje Skupina ČEZ soutěž „Vím proč“, která vzdělává a zároveň baví. Žáci sami natáčí experimenty na videa, která nahrávají na webové stránky soutěže. Nejlepší videa pak odměňuje hodnotnými cenami. „Soutěž přináší zábavu i vzdělání dětem a pomoc učitelům. Všechna videa na stránkách zůstávají a jsou tříděna do kapitol odpovídajících učebním osnovám, proto je pedagogové mohou využívat při výuce a děti při praktickém opakování látky,“ zmínil Pavel Puff, manažer útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ.
Podpora učitelů
Hlavním hnacím motorem zájmu mladých o technické předměty je nelehká práce pedagogů. Proto pro učitele technických předmětů pořádá Skupina ČEZ setkání Klubu Svět energie, který jim přibližuje nové způsoby, jak zajímavě a poutavě učit fyziku. Jeho členové se mohou pravidelně účastnit zajímavých seminářů a exkurzí, během nichž si mohou také vyměnit cenné zkušenosti a tipy.
Spolupráce se školami
Řada odborníků Skupiny ČEZ se podílí na výuce relevantních oborů ve školách po celé ČR. Snaží se se školami spolupracovat na tvorbě školních vzdělávacích programů, příkladem může být obor Energetika na SPŠ Třebíč, a podporuje školy i finančně. Jedním z viditelných příkladů je takzvaná Oranžová učebna. Nadace ČEZ pravidelně věnuje školám v soutěžích a grantových řízeních částku 200 tisíc korun, kterou lze využít na modernizaci či nové vybavení technické učebny. Často se jedná o pomůcky pro různé fyzikální pokusy, přibývá zájmu o počítače či tablety, které však vždy dle pravidel musí pomáhat výuce přírodovědných předmětů.

Zdroj: Brněnský deník | 7.1.2016 | Rubrika: Příloha - Vzdělávání |  Strana: 65 | Téma: ČEZ, www.kdejinde.cz

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany