Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Policejní pyrotechnici zasahovali v PVE Dalešice

Policejní pyrotechnici zasahovali v PVE Dalešice

5.10.2015

V poslední zářijové dny bylo na dozornu přečerpávací vodní elektrárny Dalešice telefonicky oznámeno uložení nástražného výbušného systému v 1. podzemním podlaží objektu elektrárny. Tato situace odstartovala celou sérii událostí, jež dokonale prověřily souhru Policie ČR, obsluhy elektrárny a Havarijního štábu provozu. To byl ostatně hlavní cíl havarijního cvičení, které celou situaci věrně navodilo.

O vzniku mimořádné události byla informována Policie ČR a příslušné kontakty dle ohlašovacího plánu, současně byla nařízena evakuace pracovníků a dodavatelů. V souvislosti s mimořádnou událostí byl také aktivován Havarijní štáb PVE Dalešice.

 

Na pokyn předsedy Havarijního štábu provozu byl zpracován jmenný seznam přítomných osob, připraveny operativní karty obsahující schémata elektrárny a připraveny náhradní komunikační prostředky pro potřeby složek Policie. O vzniku mimořádné události bylo vyrozuměno středisko Centrály nouzové služby, které na místo události ihned vyslalo pracovníka bezpečnostní agentury. Všechno působilo naprosto věrohodně a jen informace na začátku a konci každého hlášení prozrazovala, že je právě v plném proudu havarijní cvičení věrně simulující bezpečnostní incident. Personál elektrárny si tak mohl nanečisto vyzkoušet postupy při odvracení teroristické hrozby.

 

Policejní hlídka z obvodního oddělení Hrotovice prověřila pravdivost oznámení a vzápětí požádala o příjezd psovoda, pyrotechnika a posilových hlídek, které zajišťovaly uzávěru kolem vodního díla Dalešice.

 

"Důležitou součástí havarijního cvičení bylo prověřit reakci pracovníka obsluhy PVE Dalešice na telefonní výhružku oznamující uložení bomby v technologii, ověřit spolupráci pracovníků obsluhy elektrárny a členů Havarijního štábu provozu s Policií při řešení mimořádné události, provést evakuaci zaměstnanců a ověřit funkčnost technických prostředků pro vyrozumění a komunikaci, prověřit spolupráci s pracovníkem bezpečnostní agentury a také informovat příslušné orgány a kontakty vně elektrárny o vzniku mimořádné události. Toto havarijní cvičení prokázalo, že obsluha a zaměstnanci PVE Dalešice jsou velmi dobře připraveni zvládnout a řešit mimořádnou událost," shrnul havarijní cvičení specialista útvaru Havarijní připravenost ČEZ, a. s., Josef Tisoň, který má na starosti přípravu a realizaci havarijních cvičení na klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ.

 

¨Zdroj: Aktualita z JE Dukovany, Ing. Jiří Bezděk, TM JE Dukovany, ČEZ, a.s.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany