Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Přehradu nové bloky nepotřebují. Čistou vodu ano.

Přehradu nové bloky nepotřebují. Čistou vodu ano.

2.6.2015

Nejen finanční prostředky budou hrát důležitou roli ve stavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Důležitým prvkem je i voda.

 Třebíčsko, Dukovany – Nejen finanční prostředky budou hrát důležitou roli ve stavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Důležitým prvkem je i voda. Respektive její kvalita a množství v řece Jihlavě, přesněji v dalešické přehradě. Jaderná elektrárna potřebuje velké množství vody na své chlazení. „Současné Dukovany za plného provozu odpaří každou vteřinu v chladicích věžích 1,2 kubíku čisté vody ve formě páry,“ vyčíslil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. V souvislosti s plánovanou výstavbou dalších dvou bloků se objevila otázka, zda nebude elektrárna potřebovat další zdroj vody. V minulosti se například mluvilo o nové přehradě v údolí řek Oslavy a Chvojnice.


Náhrada bloků
„Posuzovala se možnost souběhu bloků čtyř stávajících a nového 5. bloku. Ukázalo se, že vody je díky jejímu objemu v soustavě Dalešice­Mohelno s velkou kapacitou 130 milionů kubíků vody dostatek i s uvážením sušších období v roce. Dnešní čtyři bloky potřebují ročně 60 milionů kubíků vody,“ vysvětlil Bezděk. Nový blok navíc začne fungovat nejdříve v roce 2035, kdy současné budou na konci své životnosti. Bude se tedy jednat spíše o náhradu dnešních bloků.

Znečištěná voda
Problémem podle mluvčího je však znečištění vody v řece. Kvalitou vody v řece Jihlavě se zabývala expertní poradní skupina a navrhla i komplexní řešení. „Kvalita povrchové vody v řece Jihlavě je sice na poměrně uspokojivé úrovni, je však třeba řešit omezení přísunu živin, zejména fosforu a dusíku, z povodí, a to jak z bodových zdrojů znečištění – především z obcí – tak z plošných zdrojů, především zemědělství,“ informoval ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Pomoci se zlepšením čistoty vody v povodí má pracovní skupina Za čistou řeku Jihlavu ustavená Krajem Vysočina. Činnost skupiny vychází ze studie s názvem Jakostní model povodí Jihlavy nad Vodním dílem Dalešice. Ten měl zmapovat nejproblematičtější místa nad oběma nádržemi a navrhnout opaření vedoucí k nápravě.
„Největšími zdroji znečištění fosforem a dusíkem v povodí jsou velká města – Jihlava, Třešť, Třebíč,“ informovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Podle studie je však nutné se zaměřit i na menší obce. Ty s méně než dvěma tisíci obyvateli například produkují více než polovinu celkového objemu fosforu. Studie označila za jedno z míst s nadprůměrným znečištěním fosforu také Mlýnský potok, který se do řeky Jihlavy vlévá ve Vladislavi. „My jsme před dvěma lety v Hostákově, který patří k Vladislavi, dodělali kanalizaci. Tím se kvalita vody v Mlýnském potoce zlepšila. Pamatuji si, že jsem to vypisoval do nějakého dotazníku, ale zatím to s námi nikdo neřešil. Kdyby byly k dispozici finanční prostředky na další zlepšení stavu, určitě bychom je uvítali a měli snahu je použít,“ řekl starosta Vladislavi Jan Havlena. Co se týká dusíku, tam studie za největšího znečišťovatele označila zemědělskou půdu, která přispívá sedmdesáti procenty. Nejvíce pak v období od ledna do dubna, což je způsobeno především hnojením a výplachem při tání sněhu. Návrhy řešení, se kterými přichází studie, spočívají v doplnění čištění fosforu v současných čističkách, výstavbě nových čistíren, vyloučení pěstování širokořádkových rostlin na určitých pozemcích a celkové podpoře opatření pro omezení eroze a vyplavování živin.

 

Zdroj: Třebíčký deník, 2. 6.2015 autoři: Kamil Černý, František Vondrák

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany