Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Prezentace vzdělávacího programu SÚRAO

26.4.2017

Správa úložišť radioaktivních odpadů nabízí učitelům a studentům uspořádání bezplatné prezentace vzdělávacího programu, zaměřeného na otázky spojené s radioaktivitou v našem běžném životě, a to přímo ve školách.

Program je koncipován tak, že v rámci vyučující hodiny (45 min., dle dohody i déle) můžeme formou prezentace, pouštěním krátkých videí, demonstrací malých pokusů, modelů přiblížit dané téma. Radioaktivita je přirozená součást našeho života, stejně tak jako s tím související vznik ionizujícího záření a v konečné fázi i radioaktivní odpady, vznikající při práci s těmito zdroji záření. Počítáme i s diskuzí a výměnou názorů, stejně tak máme připravené pracovní listy k ověření získaných vědomostí. Úspěšné studenty rádi odměníme drobnými předměty.

V případě bližšího zájmu a pro získání dalších informací se lze obrátit i přímo na PR oddělení: Jan Karlovský, email: karlovsky@surao.cz, telefon: 606 427 482

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany