Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Region podporuje jadernou energetiku, souhlasí s úložištěm

15.7.2014

Dne 27. června 2014 se uskutečnil na Západomoravské vysoké škole v Třebíči seminář, jehož hlavním cílem bylo představit výsledky sociologického výzkumu, jejž realizovala vysoká škola ve spolupráci se sdružením Energetické Třebíčsko ve dnech 15. až 22. května v obcích lokality Horka (Budišov, Nárameč, Rudíkov, Vlčatín, Hodov, Rohy, Oslavička, Oslavice a Osové).

Seminář zahájil rektor vysoké školy Marek Matějek a předseda sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš. V první části programu představili doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc., odborný garant výzkumu a MVDr. Vladimír Mareček průběh a výsledky šetření. Po diskuzi následovalo vystoupení Ing. Petra Spilky, tiskového mluvčí JE Dukovany, který prezentoval komunikační strategii jaderné elektrárny. Semináře se zúčastnili jak starostové a zástupci obcí v lokalitě Horka, tak také představitelé Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a zástupci Jaderné elektrárny Dukovany.

Sociologický průzkum: 75 % dotázaných je pro jadernou energetiku

Průzkum byl velmi rozsáhlý, z 2945 obyvatel lokality Horka starších 18 let se šetření zúčastnilo více jak 18 %. Terénní sběr dat zajistili studenti vysoké školy ve spolupráci se studenty třebíčských středních škol pod vedením garanta výzkumu. Vlastní šetření se soustředilo na několik oblastí, které přinesly zajímavé sociologické výsledky. Ukázalo se, že obyvatelstvo lokality je velmi kompaktní, pevně spjaté s lokalitou a převážně spokojené se svou životní úrovní.

Velmi zajímavé jsou názory obyvatel na jadernou energetiku, zvláště pak s ohledem na problematiku hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (HÚRO). Pozitivní vztah k jaderné energetice má 75 % dotázaných a JE Dukovany vnímá pozitivně více jak 82 % respondentů a to i přesto, že zaměstnává méně než 1 % místních obyvatel a lokalita nemá přímý užitek z její blízkosti.

S vybudování hlubinného úložiště souhlasí 56 % respondentů z lokality Horka

Budoucnost výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách vidí 61 % oslovených obyvatel a s obecnou potřebou vybudovat v ČR hlubinné úložiště souhlasí 56 % respondentů z lokality. Z šetření vyplývá, že 43 % dotazovaných spojuje s rozvojem jaderné energetiky pozitivní očekávání a 12 % vnímá jadernou energetiku negativně.

V případě výstavby HÚRO spatřují obyvatelé zmíněných obcí hlavní přínos ve vytvoření nových pracovních míst a také příjmech z dotací a dalších kompenzací ze strany státu. Největší obavy jsou spjaty s možnými negativními dopady zařízení na zdraví obyvatel a zatížením infrastruktury v průběhu výstavby. 

Občané důvěřují svým starostům

Důležitým výsledkem šetření je také rozsah důvěry občanů k institucím veřejné správy a státním institucím. Za důvěryhodné jsou považováni představitelé územní samosprávy. Starostům důvěřuje 66 % dotázaných, u ostatních institucí však převažuje nedůvěra.

„Sociologický výzkum, který realizovala vysoká škola ve spolupráci s Energetickým Třebíčskem, se stal vítanou příležitostí k prohloubení spolupráce a poskytl studentům možnost ověřit si teoretické znalosti a dovednosti v praxi. Regionálně orientované tvůrčí a výzkumné aktivity, které mají pozitivní dopady v našem regionu, jsou nedílnou součástí aktivit vysoké školy,“ říká rektor Marek Matějek.

 

Zdroj: TZ Zápodomoravské vysoké školy Třebíč

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany