Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Rozhovor s Danou Drábovou

1.2.2016

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnosti Dana Drábová byla hostem pořadu "Otázky Václava Moravce" v neděli 31.1.2016.

 Václav MORAVEC, moderátor

Závada prý není nebezpečná. Vlastně to ani není závada, ale Jaderná elektrárna Dukovany pro jistotu zůstává vypnutá. Od září ze 4 bloků fungoval jediný. I letos jsou 2 reaktory stále mimo provoz. Ztráty ČEZu a tedy i tohoto státu se každým dnem zvyšují. Řádově už jde o miliardy. Nakolik je energie z jádra bezpečná, spolehlivá a ekonomicky výhodná? Prvním hostem Otázek předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Je Česko odpadkovým košem Evropy? Proč mají v tuzemsku a v Německu stejné potraviny jiné složení a proč se na severu Moravy vyrábějí klobásy ostřejší než v jižních Čechách? Nejen o tom reportáži o analýze potravin a v duelu ministra zemědělství Mariana Jurečky a stínového ministra Pavla Kováčika. Mocný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provozuje pestrou činnost. Kromě hospodaření se státním majetkem všeho druhu či odprodeje nepotřebných nemovitostí vede jménem státu přes 9 000 soudních sporů nebo likviduje padělané oblečení a cédéčka. V Aktech OVM s generální ředitelkou úřadu Kateřinou Arajmu. I to jsou témata, o kterých se začne po dnešních Otázkách mluvit. S nadhledem a v souvislostech. Vítejte a hezkou neděli vám všem. 3 miliardy korun, to je podle zjištění Otázek dosavadní účet za výpadky Dukovan, jaderné elektrárny. Účet, který způsobily manipulace s možnými snímky kolem Dukovan. Problémy v Dukovanech začaly loni na podzim, při prověrce dokumentace se našly nekvalitní a manipulované rentgenové snímky svárů, ve čtvrtek energetici zahájili práce na obnovení provozu prvního bloku, který nevyrábí elektřinu už 5 měsíců. Blok by měl znovu začít dodávat elektřinu do sítě od příštího týdne. Kvůli potížím se snímky svarů v Jaderné elektrárně Dukovany už padla 2 trestní oznámení. Jedno podala energetická skupina ČEZ, druhé pak Státní úřad pro jadernou bezpečnost.


Lukáš WAGENKNECHT, člen dozorčí rady ČEZ 

Dozorčí rada byla informována od pana generálního ředitele na svém jednání, že byly podány, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele právě v souvislosti s nekvalitní prací odvedenou při kontrole v rámci elektrárny Dukovany. A následně máme také informace, že i paní Drábová potom doplnila nebo vlastně rozšířila toto trestní oznámení na ohrožení veřejného zájmu.

Václav MORAVEC, moderátor

Dodává v rozhovoru pro dnešní Otázky člen dozorčí rady energetické skupiny ČEZ Lukáš Wagenknecht. Dodejme, že celým příběhem se zabývá i vyšetřovací skupiny ČEZu, stejně jako Státní úřad pro jadernou bezpečnost. A jeho předsedkyně Dana Drábová je prvním hostem dnešních Otázek. Vítejte, hezké poledne vám přeji, paní předsedkyně.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Dobré nedělní poledne.

Václav MORAVEC, moderátor

Po aféře s manipulacemi revizí v Jaderné elektrárně Dukovany jste loni 7. prosince v rozhovoru pro Hospodářské noviny prohlásila, že jste kvůli způsobu údržby atomových elektráren na ČEZ, cituji, opravdu naštvaná. Co po několika měsících zůstalo z vaší naštvanosti?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Tak víte co, ono to bylo expresivnější vyjádření, než by se na státního úředníka asi patřilo. Nicméně můj pocit naštvanosti, protože i státní úředník si ty nemoce snad může nějakou chvíli dovolit, když neovlivňují potom následně neutralitu jeho práce, ten pocit naštvanosti osobní ve mně zůstává.


Václav MORAVEC, moderátor

Trvá tedy i po těch několika měsících.


Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ano. I když ČEZ, a zejména pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany se velmi snaží, aby věc uvedli do pořádku, tak přesto to, že bylo možné, aby docházelo k takhle nekvalitní práci dodavatelské firmy, aniž by si toho odběratel, zákazník, tedy ČEZ, zase znova povšiml, to, že tedy ta situace trvala nejméně několik let, to vede k nemilému konstatování, že ČEZu se v uvozovkách podařilo to, co jsme viděli u jiných energetických firem, například v takových špičkových zemích, jako jsou Spojené státy americké, Kanada, Francie, Německo, to znamená, že ti provozovatelé, jejichž elektrárny byly považovány za vynikající, víme, že tak to bylo i v Dukovanech, tak trochu usnuly na vavřínech a přestaly se starat o aspekt, který se velmi těžko měří, ale který je velmi důležitý, a to je úcta, pokora, respekt k tomu zařízení. Dohromady se tomu trošku vznešeně říká kultura bezpečnosti. To znamená, chovám se k tomu zařízení, jako by bylo moje a chovám se k němu tak, aby každou chvíli já, správce toho zařízení, jsem věděl, v jakém stavu to zařízení je.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste po té, po tom průšvihu lidově řečeno v Dukovanech nařídila i podobnou kontrolu nebo jste se na ní dohodli s vedením ČEZu i v Temelíně. Skončily už ty výsledky kontroly v Temelíně, který je mladší a modernější jadernou elektrárnou a ukázalo se i u Temelína, že se tam manipulovalo s těmi snímky a že se manipulovalo s těmi kontrolami?


Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Že bude muset taková kontrola proběhnout, bylo jasné od chvíle, kdy na stole ležela nekvalitní práce dodavatelské firmy, která pracuje jak pro Temelín, co se týká rentgenových kontrol svarů, tak pro Dukovany. To znamená, tato firma vykonává kontroly pro obě elektrárny a bylo tedy nezbytně nutné prověřit kvalitu rentgenovských snímků těch inkriminovaných svarů. Já snad bych si dovolila, abychom se, dovolte mi ten výraz, zaparkovali. Nejde v žádném případě ani na jednou z těch našich 6 jaderných bloků o svary na systémech opravdu důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, reaktor, hydroakumulátory, kompenzátor objemu, to znamená svary na primárním okruhu, nejsou touhletou aférou postiženy. Jde spíše o svary na systémech, které zajišťují funkci takzvaných bezpečnostních systémů, to tedy nejsou ty, které mohou té elektrárně něco způsobit, ale jsou tam proto, kdyby došlo k nějaké nepříjemné situaci, aby ji pomohly zvládnout.
Václav MORAVEC, moderátor

Jsou to takové pojistky.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jsou to pojistky, ale tyhle pojistky musí být také 100% v pořádku, protože není možné při tak konzervativním odvětví pracovat bez pojistek.

Václav MORAVEC, moderátor

A ta otázka, na kterou jste mi neodpověděla, zda v Temelíně docházelo také v uplynulých letech k manipulacím se snímky?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Docházelo. Docházelo. Ta situace z hlediska přístupu té dodavatelské firmy je tam velmi obdobná. Co je rozdíl, vy jste zmínil, že Temelín je o 15 let mladší elektrárna, tím pádem má program pro kontrolu těchto svarů poněkud modernější a není tak závislá pouze na rentgenovských snímcích, jsou tam i jiné metody takzvané nedestruktivní kontroly. Přesto na Temelíně bude třeba přesnímkovat také na každém bloku několik tisíc svarů. V každém případě rozdíl oproti Dukovanům je ten, že řada věcí se tam dá udělat za provozu a nebyly objeveny neprůkazné či zfalšované snímky na takových svarech, které by si vyžádaly odstavení těch bloků.


Václav MORAVEC, moderátor

Ale přístup byl podobný.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Přístup byl podobný.

Václav MORAVEC, moderátor

Ať už to byl Temelín nebo Dukovany.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Člen dozorčí rady elektrárenské společnosti ČEZ Lukáš Wagenknecht v rozhovoru pro dnešní Otázky říká, že vedení ČEZu přijalo plán jak zabránit tomu, aby k podobným manipulacím docházelo. Tady jsou Wagenknechtova slova.

Lukáš WAGENKNECHT, člen dozorčí rady ČEZ

My jsme vlastně byli informováni na minulém zasedání dozorčí rady o celém balíčku těchto opatření. Týká se právě jak ověřování kvalifikace zaměstnanců, tak i revize systému insourcingu nebo například využití dceřiných společností v rámci skupiny při údržbě elektráren.

Václav MORAVEC, moderátor

Slova člena dozorčí rady ČEZu Lukáše Wagenknechta v rozhovoru pro dnešní Otázky. Vy jste, paní předsedkyně, po odhalení manipulací s revizemi v Jaderné elektrárně Dukovany na začátku listopadu v rozhovoru pro týdeník Respekt uvedla, cituji, teď je otázka, jestli šlo jen o lemplovství firmy Tediko, která snímky dělala, anebo jestli dostali pokyn, ať je odstávka bloku co nejkratší, protože to stojí hodně peněz a ať si to Tediko udělá, jak chce. Konec citátu. Umíte už po těch několika měsících říct, která z těch odpovědí na otázku, kterou jste si kladla v listopadu, je pravděpodobnější?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Musela bych zůstat pořád v rovině předpokladů až spekulace, protože nikdo si nepředstavuje, že pokud takový pokyn vznikl, není to nepravděpodobné, ale nepodaří se to prokázat, protože zcela jistě nebyl předáván písemnou formou.

Václav MORAVEC, moderátor

Jinými slovy, když se podíváte na ty 2 misky vah, tak nejste ochotna se přiklonit k tomu, zda to bylo lemplovství Tedika anebo tlak na co největší ekonomizaci v rámci ČEZu?
Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

To, co dokážeme prokázat, je nekvalitní práce Tedika. To, co nedokážeme prokázat, je důvod, proč k tomu docházelo. Jestli si to jenom pracovníci Tedika ulehčovali anebo jestli skutečně tam takový, takový pokyn byl. Co nás vede, řekněme, k domněnce, že takovýhle pokyn tam být mohl, je zase zkušenost ze světa. Já jsem na začátku zmínila, že ČEZ není zdaleka první firma, která pod tlakem, řekněme, ekonomických podmínek pod vzrůstající tendencí k takzvané efektivně, proč říkám takzvané, ono na efektivitě není nic špatného, pokud ale není zaměřena do krátkodobých opatření, která se dlouhodobě mohou vymstít, jak vidíme dneska.

Václav MORAVEC, moderátor

Teď mluvíte o těch 3 miliardách, které podle zjištění, aktuálního zjištění Otázek, a máte podobná čísla, že ta škoda za neplánované odstávky Dukovan se bude pohybovat kolem 3 miliard korun?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Bude to jistě v jednotkách miliard. Jestli 2, 3 nebo 4, nedokážu přesně odhadnout.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže to číslo je reálné.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ono se to také nedá počítat tak jednoduše, jako že den výroby jednoho bloku na Dukovanech je zhruba 10 milionů korun ztráty, protože do toho vstupují ještě další faktory. Ale já bych se ještě na chvíli vrátila k té vaší otázce, co tam mohlo hrát roli, proč se Tediko dalo na tuto cestu. Já si fakt myslím, že to bude kombinace obojího. Vzhledem k tomu, že prakticky u všech pracovníků Tedika, kteří prováděli ty kontroly, se nějaké pochybení objevilo, to znamená, byl tam buď rentgen neprůkazný, překrytý vyhovující protokolem anebo dokonce rentgen, o kterém se dá říct, že byl zfalšován. Kdyby to bylo u jednoho, dvou, tří lidí, tak si řeknete, ano, je to jejich osobní selhání. Ale vzhledem k tomu, že se to projevilo prakticky u všech, tak to bude podle našeho názoru spíše systémová chyba. A tím se právě teď zabýváme. Ale jak říkám, naše možnosti prokázat tu systémovou chybu nebo ovlivnění nebo pokyn nejsou velké.

Václav MORAVEC, moderátor

Já jsem zmiňoval v úvodu, že padla už 2 trestní oznámení, jedno podala sama elektrárenská společnost ČEZ 16. listopadu loňského roku. Otázky mají obě trestní oznámení k dispozici, druhé jste podala po víc než 14 dnech vy. Nemohou ta trestní oznámení vést k tomu, pokud je policie bude pečlivě prošetřovat, že možná manipulaci s těmi snímky měli dřív odhalit vaši pracovníci? Tedy že z toho vyplývá i poučení pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Tahle otázka je přirozená a pro nás, pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost tato kauze přináší velký podnět k zamyšlení se sami nad sebou, abych tak řekla, protože otázka mohli jste na to přijít dřív, měli jste na to přijít dřív, jak říkám, je přirozená. Já...

Václav MORAVEC, moderátor

A vy si odpovídáte, že ano.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Já si odpovídám, že ano, ale trošku to rozvedu, když dovolíte. Zmínila jsem, že svary, o kterých mluvíme, ač jsou jich tisíce, tak nejsou na zařízeních a systémech, které z hlediska rizika by pro státní dozor byly prioritní. Žádný státní dozor na světě nekontroluje 100 % činností a 100 % zařízení na té elektrárně.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale námitka namátkové činnosti, že jste měli namátkově kontrolovat i pojistky, to znamená kontrolovat kontrolory ČEZu, kteří to sice objevili, ale až po několika letech.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

To jsme také dělali, ale ta namátková kontrola v sobě nese právě ty limity a omezení, že na problém můžete přijít teď, za 10 let anebo nikdy, to záleží na tom, jaký vzorek si dokážete vybrat. Zcela upřímně říkám, že nebýt trhliny na svaru na jednom z těch systémů, která se objevila na jaře roku 2015, tak se pravděpodobně na tenhle problém bohužel ani ze strany ČEZu nepřišlo do dneška.

Václav MORAVEC, moderátor

Není to zarážející, že pokud by nepraskl svar nebo neprasklo několik svarů, tak by Tediko dál falšovalo snímky, byť části, která je pojistná, tedy je to spíše ten druhý nebo třetí okruh v pořadí, který se týká jaderné elektrárny a její bezpečnosti?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Zarážející to jistě je, protože...

Václav MORAVEC, moderátor

A poučení pro vás jako Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jaká opatření přijmete?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

To, co můžeme udělat, nebude směřovat do rozšíření objemu fyzických kontrol. Protože i tak vzhledem k těm tisícům svarům kilometrů potrubí a tak dále bychom stejně zůstali u vzorkování, u namátkové činnosti. To, kam se budeme snažit zaměřit, a je to ta obtížnější část, musím říct, je vymáhání důsledné role ČEZu jako držitele povolení, tím pádem instituce s vrcholnou a nedělitelnou odpovědností za bezpečnost těch zařízení a za jejich spolehlivost. Vymáhání toho, aby jejich systém řízení a nastavení kontrolních mechanismů i směrem k dodavatelům bylo daleko důslednější. To znamená, my spíše momentálně hledáme cesty a nástroje k tomu, jak jít do té systémové oblasti.

Václav MORAVEC, moderátor

Jinak řečeno, aby si ČEZ, protože podle informací Otázek, jestliže dosavadní ztráta z odstávek, neplánovaných odstávek Dukovan kvůli tomu, že se tam manipulovalo se snímky nebo že se ty snímky falšovaly, tak bude stát ČEZ 3 miliardy korun. Vy v tom trestním oznámení tuto věc máte zmíněnu. A píšete ve vašem trestním oznámení o dodatečných nákladech tvořených zejména ztrátou z nevyrobené a tedy i neprodané elektřiny. Tu věc ČEZ dá s největší pravděpodobností obchodnímu soudu a bude po škodě Jaderné systémy, která si najímala Tediko, tu chomutovskou firmu, která manipulovala s těmi snímky, tak bude ČEZ požadovat kompenzaci těch 3 miliard po Škodě Jaderné systémy. To vám nestačí? Chápu správně, že vy chcete, aby ty kontroly si dělal ČEZ uvnitř a nesvěřoval tuto věc externím firmám?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Na takzvaném outsourcingu, to znamená najímání si externích firem, není apriori nic špatného, pokud si ale zachovám schopnost vědět, co si objednávám a důsledně vymáhat kvalitu toho, co jsem si objednal. Což se u ČEZu poněkud vytratilo.

Václav MORAVEC, moderátor

Není tedy pro vás, jako pro autoritu, státní autoritu, která má garantovat bezpečnost jaderné elektrárny nebo jaderné energetiky v České republice, že byste ČEZu řekla, toto si musíte dělat, pokud na vlastně vůbec máte pravomoc jako Státní úřad pro jadernou bezpečnost, toto si musíte dělat ve svých vlastních kapacitách a nést za to odpovědnost.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

To, co jsme udělali, je požadavek na ČEZ, aby znova zanalyzoval ty činnosti, které jsou klíčové z hlediska schopnosti dostát zákonné povinnosti v každou chvíli znát stav zařízení, který, které provozuji a v každou chvíli být schopen doložit, že to zařízení dělá nejenom teď, ale bude i do budoucna dělat, to co má, tak znova zanalyzovat, jestli tyto věci má ČEZ zajištěny adekvátně.
Václav MORAVEC, moderátor

Kdyby vy jste byla na pozici generálního ředitele ČEZu, tak vy byste...

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Zaplať Pánbůh, že nejsem.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy byste vypověděla smlouvu Škodě Jaderné systémy, která si najímala chomutovskou firmu Tediko?
Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

To není takhle jednoduché a přímočaré. Já si myslím, že ta věc nemusí nutně vést k takhle radikálním zásahům zejména v situaci, kdy nemáte moc čím ty dodavatelské firmy nahradit. Ale to ještě neznamená, že nemáte nástroje na to vymáhat po nich, aby činnosti, které mají pro vás smluvně vykonávat, vykonávaly kvalifikovanými lidmi a lidmi, kteří jsou motivovaní ne k tomu, aby dělali věci rychle, ale aby je dělali, jak se sluší a patří. Mimochodem, když se tady bavíme o Škodě, já vás malinko opravím, Jaderné strojírenství, tak se bavíme o takzvaném dodavateli logického celku, což je ta první úroveň dodavatelů, kteří mají s ČEZem opravdu velké smlouvy.

Václav MORAVEC, moderátor

To je Škoda Jaderné strojírenství.
Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Přesně tak. Problém, který krok po kroku se začal prohlubovat a rozšiřovat, jsou dodavatelé dodavatelů a subdodavatelé dodavatelů, kam kde to někde jde až, já nevím, do tří, do čtyř vrstev a tam už je velmi těžké na tu kvalitu toho dodavatele, který je na čtvrté úrovni toho řetězce, tam už je velmi těžké na ni dohlédnout. Takže zase, co my budeme chtít po ČEZu, a myslím si, že ČEZ už k tomu sám aktivně podniká kroky, aby ve smlouvách s těmi dodavateli té první úrovně, jako je Škoda Jaderné strojírenství, si vymezil, že mohou mít jednoho subdodavatele, ale dál už se to přeprodávat ty výkony vlastně nebudou.

Václav MORAVEC, moderátor

Paní předsedkyně...

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ono to má, pardon ještě, ono to má jedno omezení, chraň Pánbůh, že bych se chtěla ČEZu zastávat, ale například zákon o zadávání veřejných zakázek v tomhletom příliš nepomáhá. Doufejme, že jeho nová verze bude v tomhletom smyslu nápomocnější.

Václav MORAVEC, moderátor

Kdybych se ale ČEZu do jisté míry zastávat měl, systém outsourcingu je od roku 1996. Módní vlna v 90. letech, vše si outsourcujte, tedy kupujte si zvenčí ty služby, včetně těch, které jsou důležité pro bezpečnost. Věc druhá, vlastníkem, většinovým vlastníkem je stát, tedy ministerstvo financí. A povšimněme si tlaku ministrů financí, minulých i současného, jak chce za každou cenu co největší dividendu ČEZu. Kolikrát jste jako státní autorita upozorňovala i ministry financí, kteří mají politickou odpovědnost za to, jak funguje ČEZ, že by neměli tlačit na maximalizaci zisků energetické firmy, která vlastní 2 jaderné elektrárny v této zemi?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

No otevřeně přiznávám, že spíše až v poslední době a musím říct, že velmi neformálně, protože to není oblast, která podléhá státnímu dozoru. Jestli je to dobře nebo špatně, je otázka, ale jakým způsobem dozírat vlastní, ať je to kdokoliv, to zase nevyřešila žádná země provozující jadernou energetiku na světě. Vždycky...

Václav MORAVEC, moderátor

Ale je to, promiňte, je to i zamyšlení pro ministerstvo financí nebo pro ministra financí jako většinového vlastníka ČEZu, že nemá chtít maximalizaci zisku a tučné dividendy, které ČEZ dával do státního rozpočtu v těch minulých letech, protože se právě zkracují délky odstávek, pak dochází k falšování a manipulaci se snímky.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jistěže tahleta souvstažnost existuje, na druhou stranu vy jste projevil lehkou tendenci se ČEZu zastat, já vám to zkazím, malinko jenom. Ono je to také záležitost, řekněme odvahy vedení akciové společnosti říci, všechno má své meze.

Václav MORAVEC, moderátor

No ale podívejte se na téměř všechny státní podniky, průvany ve státních podnicích, jak to s tou odvahou managementu napříč státními firmami v této zemi, v této zemi vypadá.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

No pardon.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale přeci jen...

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ale ne všechny. Ono přece jenom porovnat pivovar a jadernou firmu se 6 jadernými bloky může malinko kulhat v tomhletom směru.

Václav MORAVEC, moderátor

Ano. Pravdou je, že když bouchne Budvar, tak aspoň stříká pivo, když budu hodně cynický. Loni v červnu vláda schválila národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Tento akční plán počítá s výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a druhého jaderného bloku v Temelíně s možností rozšíření na 2 bloky v obou elektrárnách. A vláda si za svým rozhodnutím stojí i dnes.

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu, 8.1.2016 /ČSSD/

My na tom máme velký, velký zájem, ale musím jasně říci, že to potvrdí až některá příští vláda, že opravdu ty bloky stavíme.

Václav MORAVEC, moderátor

Slova ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z ČSSD. Nakolik, paní předsedkyně, celá ta situace s těmi falešnými nebo manipulovanými kontrolami v obou jaderných elektrárnách může nabourat harmonogram prodloužení živnosti Dukovan, pokud vůbec může.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

To je otázka spíše procesní, protože ta záležitost, byť nepříjemná, drahá a dopadající řekněme na obraz ČEZu jako provozovatele jaderných elektráren, je řešitelná. Je řešitelná poměrně technicky snadno a přímočaře, ale bude to a trvá to nějaký čas a ještě nějaký čas to trvat bude a bude to stát tedy poměrně dost peněz na druhou stranu, co se týká povolení k dlouhodobému provozu prvního bloku, tam na žádost ČEZu my jsme řízení o jeho vydání přerušili a prodloužili jsme stávající povolení ne tak z věcných důvod jako z důvodu toho, že ČEZ nestíhal dodat všechny součásti dokumentu licenčního, který se jmenuje průkaz připravenosti zařízení k dlouhodobému provozu. Tam muselo dojít k řadě změn v různých částech tohoto dokumentu, které souvisely s těmi nově prováděnými kontrolami. Ta časová hranice konce roku 2015 prostě se stala nereálnou vzhledem k rozsahu toho, co bylo třeba na tom prvním bloku, přerentgenovat a popřípadě opravit. Tím pádem...

Václav MORAVEC, moderátor

Z těch dosavadních zpráv už se ten termín posouvat nebude a v březnu byste mohli rozhodnout, jako autorita.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Zatím nemám indikaci toho, že by mělo dojít k dalšímu posunutí toho termínu. Ale i tak by to byla záležitost znova procesní a znova by to nebylo na měsíce, spíš na týdny už. Ale myslím podle toho, co dneska vím, že ČEZ bude schopen do konce února požadovanou dokumentaci doplnit a my tedy budeme schopni do konce března rozhodnout.

Václav MORAVEC, moderátor

Můžete garantovat veřejnost po tom všem, o čem jsme si v uplynulých 25 minutách povídali, že se nemanipuluje se snímkováním nebo s jakýmikoli revizemi té primární části obou jaderných elektráren, ať už Temelína nebo Dukovan?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ano, to mohu, protože to jsme si ještě neřekli pro ty opravdu důležité systémy a zařízení existuje takzvaný program provozních kontrol, na který my dozíráme velmi důsledně. Všechny ty svary, o kterých mluvíme, jsou mimo tento program provozních kontrol. Jsou to svary, které vznikly v průběhu provozu té jaderné elektrárny a týkaly se zejména modifikací, modernizací a oprav na těch systémech, které jsem zmínila. To znamená, máme tady 2 oblasti. Jedna pokrytá programem provozních kontrol, a to je opravdu pro nás prioritní oblast, kde ještě navíc u všech těch důležitých svarů se nepoužívá jedna jediná metoda a jedna jediná firma, která tu kontrolu provádí, ale je tam celá kombinace metod, tak aby bylo nade vší pochybnost prokázáno, jaké ty svary jsou a jsou sledovány už chvíle, kdy se to zařízení vyrábělo, takže vy máte celou jejich historii, nejsou to třeba svary, které vznikly v roce 2008 a na začátku měl být ten dobrý rentgen, ale nebyl a jsou to tedy svary, kde skutečně celá ta jejich provozní historie je pokryta opakovanými, rozsáhlými kontrolami, různými metodami, tak aby opravdu nade vší pochybnost byla jejich kvalita a životnost prokázána.

Václav MORAVEC, moderátor

Po středečním rozhodnutí vlády je jasné, že vy budete členkou nového výboru. Vláda ustavila výbor pro jadernou energetiku. V jeho čele bude stát ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a slyšeli jsme jeho závazek, který je v aktualizované energetické koncepci, kterou vláda schválila loni v červenci, loni v létě. Podíváme-li se na data, stát preferuje investici v souvislosti s dostavbou a výstavbou 2 nových bloků jaderných elektráren v této zemi, jeden v Dukovanech, jeden v Temelíně, tak aby investici měl na svých bedrech majitel, provozovatel jaderných elektráren, kterým je energetická společnost ČEZ, popřípadě její dceřiná společnost. Právě variantu výstavby pod vedením nové dceřiné společnosti firmy ČEZ podporuje premiér Bohuslav Sobotka. Ministr financí Andrej Babiš prosazuje, aby stavbu nového bloku v Dukovanech financoval samotný ČEZ. Teď v grafu vidíte, jak v současnosti je nerentabilní, tedy se ekonomicky nevyplatí stavět jaderné elektrárny. Přerušovaná čára znamená současnou tržní hladinu ceny. Sloupce u Turecka a Velké Británie nám ukazují, za kolik by musely elektrárny v budoucnu po dostavbě prodávat elektřinu, aby byl projekt ziskový. /Nesrozumitelné/ jsou nekapitálové náklady, lidi, provoz jaderné elektrárny, jsou to v podstatě náklady, které vidíte na úrovni dnešních tržních cen. Pak zkratka /nesrozumitelné/, to jsou kapitálové investiční náklady. Graf demonstruje, že při současných tržních cenách elektřiny z jádra by na ně už vlastně nezbylo. Paní předsedkyně, nechytila se vláda do vlastní pasti, že ona schválila aktualizovanou energetickou koncepci, akční plán rozvoje jaderné energetiky a přitom hledáním vládního zmocněnce a ustavováním toho výboru oddaluje rozhodnutí, protože nechce mít politickou odpovědnost za to, že se v současnosti nevyplatí, ekonomicky nevyplatí stavět nové bloky jaderných elektráren? No tohle je pěkně složitá záležitost, protože úkolem vlády je hodnotit strategickou investici nejenom z hlediska toho, jestli se zaplatí nebo nezaplatí. Ale ono se to dělá velmi těžko v dnešním světě. Ještě navíc dnešní svět je těžko předvídatelný z hlediska toho co se stane za 5 měsíců, natož za 5 let, natož za 30 let, to znamená, já se ani vládě a jednotlivým ministrům moc nedivím, že...

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

No tohle je pěkně složitá záležitost, protože úkolem vlády je hodnotit strategickou investici nejenom z hlediska toho, jestli se zaplatí nebo nezaplatí. Ale ono se to dělá velmi těžko v dnešním světě. Ještě navíc dnešní svět je těžko předvídatelný z hlediska toho co se stane za 5 měsíců, natož za 5 let, natož za 30 let, to znamená, já se ani vládě a jednotlivým ministrům moc nedivím, že...

Václav MORAVEC, moderátor

Že tu věc oddalují.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Že nechtějí učinit pevné rozhodnutí, protože pravděpodobnost, že udělají chybu, je poměrně vysoká.

Václav MORAVEC, moderátor

Podle vás je tedy dobře, že se bude rozhodovat až kolem roku 2020, jak, z jakých peněz postavit.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

To jsem úplně říct nechtěla. Protože to, že něco chápu, ještě neznamená, že...

Václav MORAVEC, moderátor

Že s tím souhlasíte.


Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Že jsem s tím srovnaná. Chci jenom poukázat na to, že opravdu není vůbec jednoduchá situace. Na druhou stranu, jestliže tady máme poměrně ostrý časový mantinel, protože je prakticky zřejmé, že bloky Jaderné elektrárny Dukovany, ty stávající, začnou odcházet do důchodu někdy mezi léty 2035 a 2037. Pak přitom, co dneska víme a dokážeme si představit, a je to zohledněno poměrně dobře ve státní energetické koncepci, tak pro dodávky elektřiny v základním zatížení nemáme moc jiných variant, než jít cestou jádro za jádro.

Václav MORAVEC, moderátor

Protože se můžeme a propos podívat na data, která se týkají energetického mixu České republiky. Pokud Česká republika bude chtít zachovat podíl elektřiny dnes vyráběné z jádra nebo dokonce předpoklad, protože energetická koncepce počítá s tím, že v budoucnu by z jádra mělo pocházet až 50 % elektřiny. Tady jsou data.

redaktorka

V Česku se předloni vyrobila 86 terawatthodin elektrické energie. Z toho nejvíc vyprodukovaly uhelné elektrárny, asi 47 % celkového množství. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany se na výrobě podílely 35 %, obnovitelné zdroje 12. Státní energetická koncepce předvídá, že v roce 2040 bude největší díl připadat na jadernou energetiku. Má to být až 58 %. Naopak uhelné elektrárny budou vyrábět pouze 11 až 21 % energie. Podíl obnovitelných zdrojů má pak stoupnout až na čtvrtinu.

Václav MORAVEC, moderátor

Jsou data tedy, která máme k dispozici ze schválené energetické koncepce. Když říkáte, že po roce 2035 by měly být odcházející bloky Dukovan nahrazeny tím asi novým blokem, tak je možné tedy dál oddalovat toto rozhodnutí?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

No příliš ne. Vzhledem k tomu, jak vypadají licenční procedury, které jsou v Evropě nutné pro zahájení jakékoli velké investice, tím spíše jaderné elektrárny, viděli jsme mimochodem minulý týden příklad z jiné oblasti, ale oblast velkých dopravních staveb také není z tohohle pohledu nic jednoduchého, takže si můžeme tu analogii udělat, protože pro tu jadernou elektrárnu to bude přinejmenším stejně složité, přinejmenším, tím pádem je záhodno dneska začít, od studií se přesouvat ke konkrétním krokům, které by vedly k tomu, že bude zahájena procedura hodnocení vlivu na životní prostředí pro dukovanskou pětku, že skutečně bude zahájena a že se...

Václav MORAVEC, moderátor

O tom by měl výbor rozhodnout, ten vládní, který je nově ustavený?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Víte, to je taky zajímavá situace, protože ten, kdo bude činit tyhle kroky, bude ČEZ nebo jeho dceřiná společnost. Zatím tady nepadl žádný jiný model, který by, protože ČEZ nemusí být nutně, hypoteticky tedy, tím, kdo požádá o povolení k výstavbě nového jaderného bloku. Jenže ČEZ má nesporné výhody na své straně, například ty 2 lokality, Temelín a Dukovany, které jim patří. Tím pádem pro kohokoliv jiného by bylo velmi složité nějakou lokalitu bez dohody s ČEZem pro stavbu jaderné elektrárny hledat. Ale to jsem odběhla. Ten, kdo musí požádat, je ten budoucí investor, což v téhle chvíli je prakticky jasné, že bude ČEZ nebo dceřiná společnost ČEZu. Ten vládní výbor tady vzniká z mého pohledu zejména proto, aby koordinoval kroky, které státní správa má udělat proto, aby ta cesta byla tak málo komplikovaná, jak lze dosáhnout, přičemž tím základním předpokladem je dodržení společného právního rámce Evropského společenství. To ještě vzhledem k tomu, jak komplikované jsou vazby, co se týká kompetencí jednotlivých ministerstev a ústředních správních úřadů, nic jednoduchého není. Takže ten výbor se spíše podle mého názoru musí zaměřit na to, aby na téhle složité problematice ta ministerstva spíše spolupracovala, než řešila izolované kousky.

Václav MORAVEC, moderátor

Konstatuje Dana Drábová, ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která byla prvním hostem dnešních Otázek. Děkuji za tento rozhovor a těším se na další.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Děkuju za pozvání. Mějte se hezky.

 

Zdroj: ČT 1 | 31.1.2016 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce | Téma: ČEZ

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany