Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Sirény houkají pravidelně už třináct let

12.10.2015

Převzato z  Horáckých novin | 9.10.2015 | 

V okrese Třebíč jich je 218, v celém kraji dokonce víc než šest set. Řeč je o sirénách, jejichž zvuk pokrývá 85 procent území České republiky. První celostátní ověřování jejich provozuschopnosti se konalo na začátku října 2002. Od té doby můžeme zkoušku sirén, až na některé výjimky, slýchat pravidelně první středu v měsíci. Naposledy to bylo předevčírem.
V minulosti byla zkouška sirén zrušena zejména v době povodní, aby nedocházelo ke zbytečné panice. V dubnu 2010 byla důvodem zrušení zkoušky návštěva amerického a ruského prezidenta v Praze. Zkoušku zrušili i v květnu 2013, kdy připadla první středa v měsíci na státní svátek. A naposledy se provozuschopnost neprověřovala v březnu tohoto roku. Důvodem bylo spuštění sirén o den později, jako způsob uctění obětí hromadné vraždy v Uherském Brodě. Akustické zkoušky sirén upravuje vyhláška ministerstva vnitra 380/2002 Sb. Jde o účinný způsob, jak prověřit jejich technický stav. Ukazuje se, že poruchovost je minimální, pohybuje se na úrovni 0,5 procenta. Jinými slovy, šance, že v případě skutečné nebezpečné události bude zvuk sirény veřejnost skutečně varovat, je velká. Druhá otázka je, jestli na takový zvuk veřejnost adekvátně zareaguje. Doporučovaný postup je asi tento: ukrýt se v nejbližší budově, zavřít všechna okna a dveře, zapnout rádio nebo televizi, ze kterých se dozvíte, co máte dělat dál. Obdobně může sloužit i obecní rozhlas. HZS Kraje Vysočina také zabezpečuje vyrozumění a varování desítek sluchově postižených spoluobčanů formou SMS zpráv. V Kraji Vysočina je nyní instalováno 644 sirén, z nichž je 406 ovládáno dálkově. Sirénami je vybaveno přibližně 60 procent obcí.

Jsou instalovány především v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany (110 sirén a 3 místní rozhlasy), v místech se zvýšenou možností vzniku mimořádné události (objekty s výskytem nebezpečných toxických látek, v místech ohrožených přirozenými a zvláštními povodněmi) a v obcích s více než 500 obyvateli.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany