Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Těžba uranu v Dolní Rožínce: zůstane zachována minimálně další dva roky

3.9.2014

Převzato z Technického deníku, vydání 2.9.2014

Ministr sfáral do hloubky 1150 m Úvahy o těžbě v uranovém ložisku Brzkov Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil poslední uranový důl ve střední Evropě v Dolní Rožínce na Vysočině. Prohlédl si provoz těžebního a úpravárenského komplexu a sfáral za horníky do 23. patra v hloubce 1150 m.

„Chtěl jsem se detailně seznámit se současnou situací a plány rozvoje odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka a s potenciálem těžby uranu u nás. Proto jsem jednal s vedením státního podniku DIAMO, odštěpného závodu GEAM i starosty okolních obcí. Chci jasně uvést, že máme zájem zachovat těžbu uranu pro minimálně příští dva roky a zároveň hledáme další varianty rozvoje podniku tak, aby nebyla ohrožena zaměstnanost v regionu,“ uvedl Jan Mládek.

„Ložisko Rožná je po Příbrami druhým největším ložiskem uranu u nás. Vytěžilo se tu už téměř 20 000 t uranu a za příznivých okolností je možné dotěžit ověřené bilanční zásoby. Jejich těžba by měla trvat zhruba do poloviny roku 2017,“ uvedl generální ředitel s. p. DIAMO Tomáš Rychtařík.

V oblasti se dokončuje průzkum pro vybudování podzemního zásobníku plynu v lokalitě Milasín — Bukov a výstavby ojedinělého podzemního výzkumného pracoviště Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Pro další desetiletí se uvažuje o zahájení těžby v uranovém ložisku Brzkov, kde těžitelné zásoby činí 3150 t. K vlastní těžbě by tam mohlo dojít po roce 2022.

Klíčovým provozem pro výrobu uranu je chemická úpravna. V současné době je prakticky jediným zařízením tohoto druhu ve střední a západní Evropě. Využívají ji i další subjekty a mezinárodní instituce. Uvažuje se také o její modernizaci.

Důležitým faktorem, který ovlivňuje rozhodování, jsou světové ceny uranového koncentrátu. V poslední době klesají. Státní podnik DIAMO nyní jedná se společností ČEZ, která je klíčovým zákazníkem, o prodloužení smlouvy i po roce 2014. Letos by mělo být vyrobeno 150 t uranu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany