Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

V Hodoníně tikala bomba. Vyklubalo se z ní havarijní cvičení.

V Hodoníně tikala bomba. Vyklubalo se z ní havarijní cvičení.

7.8.2014

Na mimořádné havarijní situace se připravuje personál nejen v provozech s jaderným zařízením, podobné scénáře cvičí i v teplárenství.

Hodonín, 6. srpna 2014 – Nález podezřelé zásilky na podatelně v objektu provozní budovy odstartoval dnes ráno v Elektrárně Hodonín řetězec aktivit, jež dokonale prověřily souhru všech složek řešících tuto mimořádnou událost. To byl ostatně hlavní cíl havarijního cvičení, které celou situaci věrně navodilo. Hodonínská elektrárna ročně vyrobí zhruba 400 milionů kWh elektřiny a 550 TJ tepla. Polovina těchto objemů pochází z ekologického spalování biomasy.

Mimořádné hlášení se hlasitě rozeznělo v prostorách hodonínské elektrárny a obsluha největší výrobny energie na jihu Moravy začínala tušit, že zažije den, na který se nezapomíná. Na začátku všeho bylo podezření na nástražný systém umístěný v podezřelém balíku, který dnes ráno dorazil na podatelnu elektrárny. Okamžitě byl informován směnový inženýr, který po ověření na svém mobilu rychle vyťukal známé trojčíslí 158 a uvědomil Policii ČR. Po vyhlášení mimořádné události v areálu elektrárny dorazili přítomní zaměstnanci dle pokynu směnového inženýra disciplinovaně na určené shromaždiště, zatímco souběžně zasedající Havarijní štáb vyrozuměl příslušné vnější orgány. Členové požární hlídky mezitím zajistili vstupy do provozní budovy. Všechno působilo naprosto věrohodně a jen informace na začátku a konci každého hlášení prozrazovala, že v plném proudu je právě havarijní cvičení věrně simulující bezpečnostní incident.

Havarijní cvičení se zaměřilo na ověření postupů a činností uvedených v Plánu havarijní připravenosti, podle kterých postupuje obsluha elektrárny Hodonín při řešení mimořádné události.Bezpečnost provozu v našich výrobních zařízeních je pro nás prioritou. Vzhledem ke stále rostoucím nárokům na její zajištění je nesporným přínosem, že si osazenstvo Elektrárny Hodonín ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému mohlo nanečisto vyzkoušet postupy při odvracení teroristické hrozby,“ ocenil kulisy a průběh havarijního cvičení Petr Kreissl, ředitel Organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová, Trmice.

„Důležitou součástí havarijního cvičení bylo ověření činnosti směnového inženýra při vzniku mimořádné události, vyrozumění zaměstnanců, vyhlášení evakuace a zajištění jejího průběhu, spolupráce pracovníků bezpečnostní agentury, aktivace členů Havarijního štábu a informování příslušných vnějších orgánů vně elektrárny o mimořádné události. Dnešní havarijní cvičení prokázalo, že obsluha a zaměstnanci hodonínské elektrárny jsou velmi dobře připraveni zvládnout a řešit mimořádnou událost. Za 30 minut bylo možné akci ukončit s následným kladným hodnocením,“ shrnul havarijní cvičení specialista útvaru Havarijní připravenost ČEZ, a. s., Josef Tisoň, který má na starosti přípravu a realizaci havarijních cvičení na klasických a vodních elektrárnách skupiny ČEZ.

Havarijní cvičení na Elektrárně Hodonín patří do pestrého kalendáře akcí podobného druhu. Od ledna do dnešního dne proběhla cvičení na 9 klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ. Do konce roku ještě dalších 14 perných dnů jejich obsluhy a spolupracující policisty, hasiče a další členy integrovaného záchranného systému čeká.

Elektrárna Hodonín ročně vyrobí zhruba 400 milionů kWh elektřiny. Polovina tohoto objemu vzniká spalováním biomasy, pro které elektrárna disponuje velice kvalitním zázemím. Jeho úroveň je od letošního roku možné posoudit díky virtuální prohlídce elektrárny http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-hodonin/. Vedle analytické laboratoře patří k základním prvkům moderního provozu v Hodoníně třídič biomasy a především unikátní vzorkovač biomasy na spotřebě vyvinutý ve spolupráci útvaru výzkumu a vývoje společnosti ČEZ, a. s., výrobních specialistů hodonínské elektrárny a firmy ORGREZ Brno. Hodonínská elektrárna současně ročně produkuje 550 TJ tepla, z toho 350 TJ pochází z biomasy,“ uvedl Radek Kučera, manažer výrobní jednotky Hodonín. Elektrárna je také evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. I v loňském roce ho totiž dodala do slovenského města Holíč zhruba 90 000 GJ.

Více o spalování biomasy v rámci Skupiny ČEZ najdete na

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/biomasa/elektrarny-cez-spalujici-biomasu.html

Zdroj: TZ ČEZ, a.s.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany