Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

V Temelíně nově simulují radioaktivitu

V Temelíně nově simulují radioaktivitu

15.2.2016

Nový přístroj na simulaci radioaktivity používají k výcviku v Temelíně.

Unikátní přístroj, který dokáže simulovat radioaktivní záření, nově využívají v Jaderné elektrárně Temelín. Zařízení za téměř dva milióny korun zde bude sloužit k výcviku zaměstnanců. Mezi prvními si zásah v simulovaném radioaktivním prostředí vyzkoušeli místní hasiči.

Ticho ve tmě rozbíjí zvuk dýchacích přístrojů. Občas se ozve lidský hlas. Slovy se šetří. Komunikace se omezuje na nejdůležitější pokyny. Tak lze charakterizovat zásah temelínských hasičů, kteří vyprošťovali zraněného člověka z těžko dostupných prostor. Vše probíhalo po tmě a neviditelné bylo i záření, které na hasiče fiktivně působilo. Podobný by byl i reálný zásah. Simulaci radioaktivního záření umožňuje zařízení Q-track. Při jeho pořízení se Temelín inspiroval americkou jadernou elektrárnou LaSalle. "Zařízení má dva systémy. Jeden sleduje polohu osoby v místnosti, kterou využívá ke stanovení fiktivního dávkového příkonu v daném místě a informaci o něm pak pomocí druhého systému posílá na maketu dozimetru umístěného na těle zasahující osoby," popsal princip novinky Ondřej Kvasnička, expert radiační ochrany.

Pohyb v kontrolovaném pásmu elektrárny, tedy v blízkosti reaktoru, je velmi specifický a je spojen s celou řadou pravidel. ČEZ své zaměstnance i dodavatele na práci v nejsledovanější části elektrárny pečlivě připravuje. "V pracovišti praktické přípravy máme řadu stanovišť, které využíváme během tréninku našich zaměstnanců i dodavatelů. Praktické nácviky jsou velmi významnou součástí celého systému přípravy personálu," uvedl Tomáš Polák, ředitel centra přípravy personálu společnosti ČEZ.

Trojice temelínských hasičů v netradiční zkoušce obstála. Vyproštění zraněného člověka jim trvalo tři minuty. Ve tmě se orientovali pomocí termovize. Přitom maximální fiktivní dávka byla 60 milisievertů, tedy přibližně jako šest CT vyšetření břicha.

"Od tréninku si slibujeme, že zasahující hasiči dokáží vyhodnotit obdrženou dávku a na situaci správně reagovat už v průběhu zásahu. Vždy je prioritou zachránit člověka nebo zamezit rozvoji nepříznivé situace, přitom ale nesmí ohrozit sami sebe. A Q-track nám tyto návyky pomůže zautomatizovat," ocenil přínos nového zařízení Radek Vymazal, velitel temelínských hasičů.

Spokojeni s průběhem premiérového tréninku byli i zasahující hasiči. "Vše probíhalo docela v pohodě. Na zásah ve tmě jsme trénováni, k orientaci používáme termokameru. Novinkou bylo hlídat si hlavně dozimetry, což ve tmě je docela složité. Dozimetry ale mají tři různé signalizace, dvě zvukové a jednu vibrační," poznamenal Pavel Vítovec, velitel zasahujícího družstva.

 

Temelínská jednotka má 76 hasičů. Čtyři směny se střídají po dvanácti hodinách. K dispozici mají techniku na likvidaci požárů, technických událostí a speciální techniku pro zásah při přírodních katastrofách. Součástí vybavení je i špičková dýchací technika, speciální protichemické obleky nebo obleky proti sálavému teplu. Dojezdová doba v areálu elektrárny je čtyři minuty. Na základě vyzvání operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomáhají i mimo areál elektrárny. V těchto případech musí být vždy držen požadavek na minimální počet osob a techniky, která musí být přítomna tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost elektrárny.

 

Zdroj: Informace z JE Temelín

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany