Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Víkendové prohlídky do JE Dukovany trvají do konce června

Víkendové prohlídky do JE Dukovany trvají do konce června

14.5.2014

Zájem o prohlídky a exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany víkend od víkendu roste. Příležitost prohlédnout si útroby elektrárny si nenechal ujít ani Cadieu Fabien, francouzský student, který studuje v ČR v rámci projektu Erasmus na VUT v Brně. Na exkurzi dorazili také účastníci tzv. Univerzit třetího věku, kteří si přijeli prohlédnout modernizační prvky a provoz elektrárny.

I přes právě probíhající rozsáhlou rekonstrukci Informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany nepolevuje zájem o prohlídku jejich střežených prostor. Vedle studentů středních škol, kteří v měsících květen a červen budou na elektrárně skládat tzv. Jadernou maturitu, navštívili v uplynulých dnech také studenti denního studia Vysokého učení technického z Brna a vstoupili tak na reaktorový sál druhého výrobního dvojbloku.

O tom, že věk nerozhoduje, se 7. května přesvědčili posluchači Univerzity třetího věku  VUT v Brně, kurzu Jaderné elektrárny a jejich bezpečnost. „Exkurze posluchačů-seniorů, která byla součástí celoročního učebního plánu uvedeného kurzu, proběhla v areálu jaderné elektrárny a zanechala ve všech účastnících bohaté dojmy z monumentálního technického díla. Posluchači kurzu shodně konstatovali výrazný přínos exkurze pro doplnění a ověření znalostí o bezpečnosti a provozu jaderných elektráren získaných v učebnách“, řekl doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. z Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně.

Velký zájem zaznamenaly také externí prezentace na školách a domovech seniorů. Průvodkyně Informačního centra JE Dukovany navštěvují základní i střední školy na Moravě i v Čechách a představují provoz elektrárny včetně dalších možností skýtajících návštěvu dukovanského prostředí.

Aktuální reakcí na přetrvávající zájem o mimořádné víkendové exkurze elektrárny zakončené obědem v místní jídelně je prodlužení těchto prohlídek až do konce měsíce června.

 

Důležité pokyny:

Exkurze jsou pouze pro občany ČR starších 15 let (nutností je platný občanský průkaz s sebou)!  Počet volných míst je kapacitně omezen!

Po vstupu do areálu elektrárny je nutné absolvovat program celý, není možné se v průběhu programu oddělit a ukončit exkurzi dříve!

 

Možnost přihlášení:

Pouze elektronicky – infocentrum.edu@cez.cz

Do přihlášky je nutno uvést: jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, zaměstnavatele (školu), státní příslušnost a datum, o který máte zájem

Uzávěrka přihlášek je vždy týden před termínem! Potvrzení přihlášky a pokyny k exkurzi zašleme následně mailem zpět!

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany