Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Virtuální prohlídka Vrchlabí odhaluje evropský unikát - chytrý region v podhůří Krkonoš

Virtuální prohlídka Vrchlabí odhaluje evropský unikát - chytrý region v podhůří Krkonoš

20.11.2014

Podkrkonošské Vrchlabí a především zdejší evropsky unikátní vyspělé technologie z oblasti výroby, distribuce a spotřeby elektrické energie - to je téma dalšího zastavení seriálu virtuálních prohlídek provozů Skupiny ČEZ http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/. Ta vrchlabská v celkem 13 zastaveních potěší nejen leteckým panoramatem města i blízkých hřebenů Krkonoš, ale především pozve uživatele internetu k rychlodobíjecí stanici pro elektromobily, nabídne pohled do zákulisí výroby elektřiny a tepla v kogenerační jednotce, ukáže, jak fungují chytré sítě na sídlišti Liščí kopec a celkové řízení regionu z infrastruktury provozovatele distribuční soustavy.

Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, která má takto kompletní projekt chytrých sítí v uceleném regionu. Inteligentní síť ve Vrchlabí je postavena na principu obousměrné komunikace mezi výrobními zdroji a spotřebiči, které vyrobenou energii spotřebovávají, a umožňuje regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase.

Je proto jasné, že pokračování populárních virtuálních prohlídek provozů Skupiny ČEZ nemohlo minout smart region Vrchlabí http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-vrchlabi/. Návštěvník internetu se může téměř dotknout „čerpacího“ kabelu nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily ve Valteřické ulici nebo se podívat, jak obyvatelům sídliště Liščí kopec pomáhají chytré sítě optimalizovat spotřebu elektřiny. Virtuální toulky představí také kogenerační jednotku, která umí ze zemního plynu vyrobit elektřinu a teplo pro stovky obyvatel, nebo trafostanici a tzv. rozpadovou stanici společnosti ČEZ Distribuce. Ty dokáží mj. výrazně zkracovat dobu výpadků elektřiny.

Mezi bonusy vrchlabské prohlídky nechybí nahlédnutí až k vrcholu 15 km vzdálené nejvyšší hory země – Sněžky, kde leží nejvýše položená trafostanice v České republice. Ta zásobuje elektřinou novou lanovku, Českou poštovnu a zajišťuje záložní dodávky pro objekty na polské straně hory.

 

Uživatelé internetu už mohli v minulosti na http://www.cez.cz/cs/cez-virtualni-prohlidky/index.html zažít prohlídky všech typů elektráren, mj. jaderné elektrárny Temelín, unikátní přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně nebo modernizované uhelné elektrárny Tušimice. Celý cyklus uzavře prohlídka první české jaderné elektrárny – Dukovan, kterou obohatí překvapivý a dosud pečlivě utajovaný průvodce.

Každá prohlídka startuje leteckým panoramatem lokality a uživatel může pak na základě vlastní volby navštívit nejdůležitější části elektrárny. To vše je doplněno popisky, technickými daty a dalšími zajímavostmi. Pětice lokalit nabídne celkem 90 zastavení. Projekt, který má i svou anglickou verzi, vznikl na základě spolupráce agentury CDI.CZ a specialistů provozu a komunikace Skupiny ČEZ.Jeho první série byla letos na jaře nominována na Českou cenu za PR a dosud ji navštívilo více než 60 tisíc unikátních uživatelů internetu.

 

Více informací z oblasti

-       distribuce: http://www.cezdistribuce.cz/cs/zpravy-a-zajimavosti/smart-region.html

-       chytrých sítí: http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/vyzkum-a-vyvoj/subjekty-v-oblasti-vyzkumu-a-vyvoje/smart-grids.html

-       elektromobility: www.elektromobilita.cz

-       kogenerace: www.cez.cz/kogenerace

 

Víte, že…

  • portfolio elektráren Skupiny ČEZ v České republice zahrnuje 2 jaderné, 13 uhelných, 35 vodních, 13 fotovoltaických, 2 větrné elektrárny a také jednu bioplynovou stanici?
  • dceřiná společnost ČEZ Energo provozuje zhruba 80 kogeneračních jednotek – malých kombinovaných výroben elektřiny a tepla?
  • v rámci ČEZ loni poprvé převážil objem výroby v jaderných elektrárnách nad produkcí z uhelných elektráren?
  • na komplexní odsíření našich uhelných elektráren uskutečněné v 90. letech navazujeme tzv. komplexní obnovou vybraných uhelných zdrojů (Tušimice, Ledvice, Prunéřov)?
  • současně probíhající modernizace a ekologizace vodních elektráren umožní zvýšení jejich produkce o desítky milionů kWh elektřiny a tím pokrytí spotřeby dalších tisíců domácností bez nutnosti výstavby nových zdrojů?

 

Zdroj: TZ ČEZ, a.s. Martin Schreier, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., pro obnovitelné zdroje

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany