Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Víte, že?

12.12.2016

... Výzkumný reaktor LR 0 je v provozu od roku 1982?

Ve společnosti Centrum výzkumu Řež, s.r.o jsou provozovány 2 výzkumné jaderné reaktory. Jedním z nich je reaktor LR-0, který vznikl rekonstrukcí původního těžkovodního reaktoru TR-0 a prvního kritického stavu dosáhl 19.12.1982.

Jedná se o lehkovodní reaktor bazénového typu s tzv. nulovým výkonem (dlouhodobě maximálně 1 kWt), který jako palivo využívá zkrácené palivové vsázky typu VVER 1000 a VVER 440. Zvláštností reaktoru je způsob dosahování kritického stavu pomocí změny hladiny moderátoru v nádobě reaktoru. Hlavním využitím je výzkum a měření neutronově fyzikálních charakteristik reaktorů typu VVER, provádění experimentů v oblasti reaktorové dosimetrie, výzkum a vývoj v oblasti IV. generace a zajišťování výcviku a vzdělávání v oblasti reaktorové fyziky a jaderné bezpečnosti.

V posledních letech nabývá na významu jedna z hlavních vlastností tohoto reaktoru, a to jeho flexibilní možnost přestavby a uspořádání aktivní zóny. Této přednosti se využívá při experimentech s tzv. vložnými zónami, kdy v centrální části reaktoru je umístěna materiálová vestavba, která je obklopena standardními palivovými kazetami reaktoru. Vložená vestavba má zásadní vliv na vlastnosti a chování aktivní zóny z pohledu kritického stavy i rozložení výkonu a charakteru pole neutronů uvnitř aktivní zóny. Prvními testy tohoto typu byla měření s vestavbami na bázi fluoridových solí (NaF-LiF) v letech 2006 až 2010.

V současné době jsou tyto experimenty rozšířeny o další materiály jako olovo, grafit, Teflon a nejnověji i o speciální vestavbu s fluoridovou sůlí LiF-BeF2, která byla získána na základě česko-americké spolupráce MPO- DoE pro společný vývoj reaktorových systémů na bázi tekutých solí.

Hlavním přínosem provedených experimentů je získávání experimentálních dat pro potřeby validace výpočetních kódů v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro potřeby designu a vývoje nových reaktorových systému případně ověřování stávajících. Naměřená data jsou mimo jiné uchovávána formou příspěvků do mezinárodní databáze International Reactor Physics Experiment Evaluation Project, která je udržována v rámci OECD/NEA.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany