Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Vodní elektrárny ČEZ zvýšily meziročně výrobu o 4 %

Vodní elektrárny ČEZ zvýšily meziročně výrobu o 4 %

13.1.2017

Praha, 12. ledna 2016 – Více než 2 miliardy kWh elektřiny vyrobily v roce 2016 vodní elektrárny ČEZ, a. s. Jde o téměř 4% meziroční nárůst. Největší podíl na celkové produkci měla opět trojice přečerpávacích elektráren – Dlouhé stráně I, Dalešice a Štěchovice II.

 

Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách ČEZ, a. s., činila za rok 2016 celkem 2,035 miliardy kWh. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o 3,8% nárůst. Největší porci vyrobené energie dodaly přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně I (716 milionů kWh) a Dalešice (454 mil. kWh) a největší vodní elektrárna v České republice - Orlík (277 mil. kWh). Produkce všech vodních elektráren ČEZ, a. s., by stačila k pokrytí roční spotřeby více než 800 tisíc českých domácností. Více než 1,2 miliardy kWh z celkového objemu výroby si zapsala trojice přečerpávacích vodních elektráren - Dlouhé stráně I, Dalešice a Štěchovice II.

„Po klimaticky nepříznivých letech znamenal rok 2016 návrat k relativně stabilním podmínkám pro výrobu elektřiny ve vodních zdrojích,“ komentoval výsledky Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Zvýšené využívání přečerpávacích zdrojů je dáno nutností stabilizace energetické soustavy ČR ze strany provozovatele přenosové soustavy, která je často zatěžována produkcí ze zahraničních i domácích obnovitelných zdrojů. Dopředu odhadnout jejich objem výroby je totiž velmi obtížné. Současně se projevuje také vyšší úroveň obchodování s vyrobenou elektřinou v době denních cenových špiček.

Podívejte se prostřednictvím virtuálních prohlídek, jak fungují

-       přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dlouhe-strane/

-       vodní elektrárna Orlík http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-orlik/

-       vodní elektrárna a přečerpávací vodní elektrárna ve Štěchovicích http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-stechovice/

 

Více o vodních elektrárnách ČEZ, a. s.

https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarny-cez.html

 

Zdroj: Martin Schreier, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., pro obnovitelné zdroje

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany