Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
1.blok JE Dukovany s novým typem paliva

1.blok JE Dukovany s novým typem paliva

24.9.2014

V pondělí 22. 9.2014 v brzkých ranních hodinách došlo k úspěšnému zatěsnění dělící roviny reaktoru. Během předchozích dnů proběhla řada důležitých servisních prací a zkoušek, včetně výměny paliva, při které bylo do reaktoru zavezeno nové palivo s označením Gd-2M+. Práce na zařízení probíhají dle harmonogramu.

Vedle standardních servisních prací na parních turbínách Marie a Alena, spočívající například v revizích jejich olejového hospodářství, vysokotlakých odběrových stupňů, proběhlo napojení a odzkoušení tzv. Super havarijního napájecího čerpadla (1 SHNČ 3), které je jedním z realizovaných doporučení vyplývajících ze zátěžových testů. Dále se podařilo úspěšně odzkoušet provoz nového AAC Dieselgenerátoru, o výkonu 3,2 MW pod zátěží. „Po zkouškách jednotlivých komponentů, které prokázaly funkčnost vlastního soustrojí, bylo možné přistoupit ke zkouškám spolupráce s 1. hlavním výrobním blokem. Byla provedena zkouška chodu se sítí přes jednotlivé systémové rozvodny (bezpečnostní divize), ověření spuštění klíčových spotřebičů pro odvod zbytkového tepla z reaktoru a napájení systému kontroly a řízení,“ řekl Břetislav Kalina, koordinátor projektu.

Mimořádnost této odstávky spočívá také v prvním zavezení nového paliva označovaného Gd-2M+. Tomu předcházela dlouhá cesta, na jejímž konci bylo kladné rozhodnutí Státního úřad pro jadernou bezpečnost pro - "Zavedení paliva typu Gd-2M+ do reaktorů JE Dukovany". Rozhodnutí je platné pro všechny čtyři reaktorové bloky JE Dukovany. Odlišnost paliva typu Gd-2M+ spočívá v optimalizaci konstrukce palivového proutku. Palivová tabletka byla rozšířena ze 7,6 na 7,8 mm a je již vyráběna bez centrálního otvoru, což zvýší obsah uranu v palivové kazetě o 9 kg. “Tato změna přispěje jednak k vytvoření předpokladů pro prodlužování palivových kampaní při optimalizaci plánovaných odstávek při zachování pětiletého palivového cyklu; dále také k zachování zavážek bez negativního ovlivnění životnosti tlakové nádoby reaktoru, k zajištění předpokladů pro prodloužení životnosti EDU a v neposlední řadě také ke zvýšení efektivity využívání jaderného paliva,“ řekl Michal Borovička, vedoucí odboru reaktorové fyziky EDU.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany