Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Certifikát podpory ochrany životního prostředí pro Jadernou elektrárnu Dukovany

Certifikát podpory ochrany životního prostředí pro Jadernou elektrárnu Dukovany

15.7.2015

Během uplynulého roku bylo v elektrárně Dukovany předáno k recyklaci 1438 kg drobného elektra, 34 televizí, 28 monitorů a 165 kg elektrobaterií. Jak vyplývá z obdrženého certifikátu, došlo tak k úspoře 44 MWh elektřiny, 2 658 litrů ropy, 181 m3 vody a 1 tun primárních surovin. Vedle čisté výroby elektrické energie pokrývající 25 % spotřeby České republiky jsme recyklací těchto elektrozařízení přispěli k omezení produkce emisí skleníkových plynů o 9 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 37 tun.

Elektrozařízení se v elektrárně třídí a předává ke zpětnému odběru a následné recyklaci dlouhodobě. „V loňském roce jsme v areálu elektrárny díky spolupráci se společností Ecobat rozmístili 13 sběrných boxů na použité baterie. Ze 165 kg odevzdaných baterií bude možné při výrobě nových produktů využít 107 kg kovonosných druhotných surovin,“ říká specialista pro nakládání s odpady JE Dukovany Jiří Dufek. Díky důkladné evidenci lze přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše firma získala certifikát vypovídající nejen o přínosech, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA, která posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení, hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany