Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Do konce týdne budou v JE Dukovany opět v provozu 3 bloky

11.2.2016

Dnes 11. 2. 2016 byl spuštěn 1. reaktorový blok, jehož odstávka se v důsledku RTG kontrol a dokumentace svarů protáhla z původních 58 na 167 dní. Ve 2.29 hod. dosáhl blok tzv. minimálního kontrolovaného výkonu (MKV) a elektrickou energii začne dodávat již od zítřka. V průběhu odstávky byla provedena ojedinělá těsnostní a tlaková zkouška hermetických prostor, která prokázala velmi dobrý stav bloku, vyhovující podmínkám pro další dlouhodobý bezpečný provoz. Současně s náběhem 1. reaktorového bloku najíždí také blok č. 2, který by měl dosáhnout stavu MKV během zítřejšího odpoledne a tím po 148 dnech ukončit neplánovanou odstávku bloku.

Dosažením minimálního kontrolovatelného výkonu dnes ve 2:29 byl do provozu uveden 1. výrobní blok. Současně s náběhem 1. bloku probíhá také start 2. výrobního bloku, na kterém byly včera úspěšně ukončeny závěrečné tlakové a pevnostní zkoušky. Řízená štěpná reakce by měla být spuštěna zítra odpoledne. Elektrickou energii začnou oba bloky do sítě dodávat již v sobotu 13. 2. 2016. Následně budou postupně uvedeny na nominální výkon.

Během odstávky byla provedena těsnostní zkouška hermetických prostor bloku, která se provádí jednou za deset let. Přípravy na ni probíhaly s několika měsíčním předstihem a byla jim věnována velká pozornost. Úplně poprvé byla zkouška prováděna na hodnotu přetlaku 130 kPa, což je ve srovnání s jinými elektrárnami ve světě jedna z nejvyšších hodnot. „Důvodem takto vysoké hodnoty bylo reálné ověření odolnosti celého kontejnmentu proti maximální projektové havárii pro právě probíhající řízení o dalším dlouhodobém provozu bloku. Všechny naměřené hodnoty byly výrazně pod stanovenými limitními hodnotami“, řekl Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny. Na sobě nezávislá měření prováděli odborníci z VUT Brno, VÚEZ Levice, BESTEX Brno, INSET Praha a SMALL Polička. Do zkoušek, které probíhaly nepřetržitě 4 dny, bylo zapojeno přes 100 pracovníků elektrárny a přímo na místě dohlíželo na celý průběh 13 inspektorů SÚJB.

V průběhu odstávky byla na 1. RB provedena výměna 1/5 paliva a byly dokončeny investiční akce prováděné z důvodu modernizace elektrárny a zvyšování bezpečnosti provozu, vyplývající z provedených zátěžových testů, jejíž realizace je nutnou podmínkou k dalšímu dlouhodobému provozu 1. reaktorového bloku. Jedná se například o dokončení seizmického zodolnění stavebních objektů nebo napojení nových seizmicky odolných ventilátorových věží, určených pro chlazení technické vody důležité.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany, Ing. Jiří Bezděk, TM

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany