Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Dukovanští hasiči mají špičkové vybavení

Dukovanští hasiči mají špičkové vybavení

20.3.2014

Jaderná elektrárna Dukovany patří svým vybavením mezi nejlépe vybavené hasičské záchranné sbory v České republice. Díky celkové obměně stávající techniky a doplnění nové techniky, která byla definována na základě provedených zátěžových testů, je elektrárna připravena na řešení mimořádných událostí v mnohem větším rozsahu a po mnohem delší období bez vnější pomoci. Tím nejzajímavějším co bylo možné při prezentaci nové hasičské techniky v elektrárně vidět, byla ukázka kladení i zpětného balení hadic z hadicového vozu pro dopravu vody určené k chlazení primárního okruhu při mimořádných událostech. Jak prezentaci natočita TV Nova, se můžete podívat http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-20-3-2.html (35. min).

 

Prezentace nové hasičské techniky, která proběhla v areálu elektrárny ve středu 19. března, ukázala připravenost a výbornou technickou vybavenost Hasičského záchranného sboru jaderné elektrárny. V uplynulých letech bylo do obnovy a nákupu nové hasičské techniky investováno několik desítek miliónů korun, díky kterým je na elektrárně k dispozici např. hadicový vůz, s možností pokládky až 2,5 km hadic. Cvičení prověřilo, že tříčlenná posádka hasičů je schopna propojit bazén chladicí věže s 1 km vzdálenou budovou reaktoru už za 18 minut. 

Osvětlovací balony s teleskopickými tyčemi umožňující vytáhnout balóny až do pěti metrů dokážou během několika minut osvětlit prostor několik stovek metrů čtverečních. Balóny jsou napájeny z mobilní elektrocentrály a díky tomu můžou svítit i při úplném výpadku elektrické energie bez přestávky desítky hodin. Další novou technikou je cisterna na přepravu nafty s obsahem 17 tisíc litrů, která zajišťuje doplňování nafty pro dieselgenerátory, jejichž chod je důležitý pro dochlazování reaktorů.

Speciální bagr s radlicí vpředu a rypadlem vzadu, nákladní automobil se sklápěčkou, hydraulickou rukou a radlicí, bourací kladiva, vyprošťovací prostředky, osvětlovací balóny nebo mobilní čerpadlo umožní hasičům zasáhnout i v případě rozsáhlého poškození infrastruktury uvnitř areálu.

Hasiči z dukovanské jaderné elektrárny pravidelně provádí dohled na práce spojené s rizikem požáru a během roku provádí řadu taktických cvičení. V rámci spolupráce s HZS kraje Vysočina a Jihomoravského vyjíždějí také na zásahy mimo areál. V uplynulém roce tak dukovanští hasiči vyjížděli k 6 dopravním nehodám a jednou k technickému zásahu. V letošním roce to byl výjezd k požáru a jeden k dopravní nehodě. „Technika, kterou jsme dnes viděli je po technické stránce i z pohledu jejího počtu velmi dobrá. Sami jsme rádi, že zde takovou techniku mohou používat a kolegům z elektrárny ji rádi přejeme“, řekl plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS JmK.

Pro účinné hašení je výhodné použít vodní proudy i na zařízení, která nelze z bezpečnostních důvodů odpojit od elektrického napájení nebo jejich odpojení je časově náročné. Proto požární čerpadla byla autorizovanou zkušebnou odzkoušena na dodávku vody pro hašení zařízení pod elektrickým napětím. Naše čerpadla mají průkaz možnosti hasit takováto zařízení až do 35 kV.

Výčet zásahové techniky JE Dukovany

Výšková technika je zastoupena například nově pořízenou automobilovou plošinou HP 44 Bronto Skylift F44 RLX na podvozku Mercedes Benz ECONIC 2633L/NLA (odlehčená modulární hliníková konstrukce se čtyřmi roletovými skříněmi a dálkovým ovládáním plošiny).

K výjezdům jsou připraveny požární automobily CAS 30 na podvozku Tatra 815 s nádržemi na 9000 l a 800 l pěnidla, prvosledové dopravní vozidlo na podvozku Mercedes Benz MIXTO s nádrží na 140 l vody včetně vysokotlakého vodního čerpadla schopného dodávky vody o tlaku až do 25 MPa a 20 l pěnidla, kombinovaný hasicí automobil KHA 30 na podvozku Mercedes Benz ACTROS 3344 s nádržemi na 10 000 l vody a 2x 500 l pěnidla, hadicový automobil HA 60 – S1PC na podvozku Mercedes Benz ECONIC 2633L/NLA s přívěsem, technický automobil Mercedes Benz Vito určený a vybavený především pro práci na vodě, technický automobil Mercedes Benz Sprinter vybavený pro předpokládané technické zásahy v elektrárně s technickým vybavením určeným pro likvidaci dopravních nehod, dopravní automobil Ford Ranger.

Výbavu doplňují vzduchové dýchací a přetlakové přístroje, dýchací a křísicí přístroje, zásahové obleky, měřiče detekce plynů, dozimetry. Nezbytné jsou satelitní telefony, které slouží jako záloha pro krizové situace v případě výpadku mobilní sítě.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany