Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Dukovany mají bezpečnější vstup a vjezd do areálu

Dukovany mají bezpečnější vstup a vjezd do areálu

3.2.2016

Vv průběhu ledna byla ukončena rekonstrukce hlavního vstupu a vjezdu do JE Dukovany. Došlo tak k významnému zlepšení fyzické ochrany při vstupu a vjezdu, zejména z pohledu zvýšení mechanické odolnosti při případném pokusu o nedovolený vstup a vjezd do střeženého prostoru elektrárny.

Od července loňského roku do ledna roku letošního probíhala rekonstrukce hlavního vstupu a vjezdu do JE Dukovany. Na hranici střeženého prostoru elektrárny došlo zejména k výměně systému stávajících turniketů, které mají oproti předchozím maximální zádržnou schopnost. Dále u vjezdu do střeženého prostoru přibyla nová brána a silniční blokovač – kovový výsuvný práh, tzv. roadstop – proti neoprávněnému vjezdu vozidla.


„Zábrana odolá deseti tunám a rychlosti čtyřicet kilometrů v hodině,“ říká Iva Kubáňová, ředitelka útvaru bezpečnost.

Zároveň byla provedena celková rekonstrukce vnitřních prostor příslušných objektů a to ve vazbě na doplňovanou technologii fyzické ochrany. Došlo k vybudování nového zázemí pro obslužný personál bezpečnostních pracovníků zajišťujících ostrahu jaderné elektrárny a modernizaci řídících operačních pracovišť pro řízení a sledování provozu na hlavním vstupu a vjezdu do jaderné elektrárny.

 

K uvolnění investic bylo rozhodnuto kvůli zhoršující se mezinárodní situaci a přibývání teroristických útoků v Evropě.

„Došlo k významnému zlepšení fyzické ochrany při vstupu a vjezdu, zejména z pohledu zvýšení mechanické odolnosti při případném pokusu o nedovolený vstup a vjezd do střeženého prostoru elektrárny,“ komentuje Jiří Bezděk, tiskový mluvčí JE Dukovany.

 

Další opatření ke zvýšení bezpečnosti jaderného zařízení budou následovat. Dojde k modernizaci ohrazení elektrárny, které je tvořeno zdí a drátěným plotem a je doplněno detekčními systémy. „Bude se rekonstruovat a vybavovat technickými prostředky fyzické ochrany," uvedla ředitelka útvaru bezpečnost Iva Kubáňová.

 

Po dobu rekonstrukce musel být vstup do EDU zajištěn náhradním způsobem, a to prostřednictvím provizorní vrátnice, vjezd byl realizován prostřednictvím stávajícího záložního vjezdu.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany