Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Dukovany stále patří k nejlépe provozovaným jaderkám

Dukovany stále patří k nejlépe provozovaným jaderkám

24.4.2014

Několikanásobně lepší výsledky než je světový průměr dosahuje Jaderná elektrárna Dukovany v radiační ochraně i v provozní spolehlivosti. Vyplývá to z výsledků mezinárodního Sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) za rok 2013. Dukovany tak dlouhodobě patří k nejlépe provozovaným elektrárnám na světě.

Nejen rekordním množstvím vyrobené elektřiny v roce 2013 se může jaderná elektrárny pyšnit. Podle WANO dosáhla JE Dukovany v loňském roce 90,45% v hodnocení způsobilosti, což je o necelých 7 procent lepší než je celosvětový průměr. Statistika vychází z hodnocení 388 jaderných bloků, které jsou ve světě v provozu.

Průměrná kolektivní efektivní dávka připadající na jeden blok je 0,78 Sievertů (Sv). Dukovany s hodnotou 0,14 Sv/blok se opět řadí mezi nejlepších jaderné elektrárny světa. Kolektivní dávka představuje součet osobních dávek všech pracovníků i návštěv, kteří vstupují do kontrolovaného pásma elektrárny. Většinou se jedná o opakované vstupy, kdy například dozimetristé denně chodí do kontrolovaného pásma na své pracoviště. Nejčastěji se do kontrolovaného pásma vstupuje během odstávek, kdy se vedle výměny paliva provádí kontrola zařízení v jaderné části elektrárny.

Běžně je každý člověk na světě nepřetržitě vystaven přírodnímu radioaktivnímu ozáření. Podle údajů Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) se nejvíce na celkové osobní dávce jedince podílí přírodní zdroje, a to 89%. Zbylých 11% tvoří umělé zdroje, zejména lékařské aplikace. Jaderné elektrárny přispívají pouze 0,04 %.

A není to jediný ukazatel, který potvrzuje zodpovědný a bezpečný přístup k provozu elektrárny. K dobrým výsledkům přispívá například míra vynucených ztrát (poruchy), která je v Dukovanech 13 krát nižší, než je světový průměr.

Opakovaně elektrárna nezaznamenala žádné neplánované odstavení a nejlepších výsledků dosahuje také například u ukazatele Spolehlivosti paliva.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany