Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Energetici v Dukovanech na základě detailních kontrol přerušili náběh 2. bloku

24.6.2019

Dnes ve 12 hodin energetici v Jaderné elektrárně Dukovany přerušili zvyšování výkonu 2. výrobního bloku, který spustili v neděli po provedené odstávce. Důvodem je možná závada na jednom z šesti parogenerátorů, kterou energetici zjistili při standardně prováděných kontrolách a testech v rámci postupného zvyšování výkonu. Práce si vyžádají několikadenní odpojení bloku od přenosové sítě. Omezení výroby se zákazníků nijak nedotkne. ČEZ potřebný výkon pokryje z jiných zdrojů.


Během procesu najíždění bloku jsou standardně prováděny desítky zkoušek a měření, jejichž cílem je ještě před uvedením bloku na plný výkon otestovat a odzkoušet všechna zařízení při testovacích parametrech. Některé parametry lze ověřit až po dosažení reálných provozních parametrů při postupném spuštění bloku. Při nich technici zjistili odchylku od očekávaných provozních parametrů u jednoho z  parogenerátorů.

V rámci konzervativního přístupu proto odborníci rozhodli ještě před uvedením bloku na plný výkon o kontrole stavu zařízení a případném odstranění závady. Proto je potřeba blok krátkodobě odstavit. Harmonogram prací ČEZ zatím neoznámil. Podle předběžných informací by zaměstnanci měli práce zvládnout v řádu dnů.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany, Ing. Jiří Bezděk

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany