Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Havarijní cvičení ZÓNA 2017

10.5.2017

Simulovaná radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany odstartuje v pondělí 15. května plánované třídenní cvičení ZÓNA 2017. Cvičení prověří ochranná opatření a součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Cvičení ZÓNA 2017 začne v Jaderné elektrárně Dukovany v pondělí 15. května v ranních hodinách vyhlášením mimořádné události s fiktivním únikem radioaktivních látek. Nedílnou součástí bude i procvičení součinnosti hasičských záchranných sborů obou krajů, krizových štábů krajů a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Do cvičení se zapojí i Krizový štáb Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Cvičení je zaměřeno na ověření funkčnosti nastavených komunikačních procesů mezi jednotlivými složkami a obyvatelé žijící ve 20 km havarijní zóně kolem elektrárny by neměli být do cvičení žádným způsobem zapojeni. V průběhu cvičení nebudou v areálu elektrárny ani v rámci zóny havarijního plánování JE Dukovany spuštěny výstražné sirény. Pro monitorování radiační situace kolem elektrárny budou využity mobilní monitorovací skupiny elektrárny, případně ostatních složek a také letecká technika.

Cvičení ZÓNA 2017 bude ukončeno ve středu 17. 5.2017.
 
Pravděpodobnost havárie v Jaderné elektrárně Dukovany, při níž by unikly radioaktivní látky do životního prostředí, je díky bezpečnostním systémům, bezpečnému způsobu provozování a pravidelným kontrolám minimalizovaná. Přesto se podle zákona součinnostní cvičení pravidelně opakují. Poslední takové cvičení proběhlo v EDU roce 2013, jehož součástí byly praktické nácviky evakuace práce hasičských záchranných sborů přímo v terénu.

V letošním roce je kromě cvičení ZÓNA 2017 v JE Dukovany plánováno dalších devět havarijních cvičení, v některých případech se jedná o tzv. tajné cvičení, při kterých není předem znám termín ani scénář.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany