Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Hermetický box 4. bloku Dukovan úspěšně odolal tlaku 13 tun na metr čtverečný

Hermetický box 4. bloku Dukovan úspěšně odolal tlaku 13 tun na metr čtverečný

6.9.2017

Poslední srpnové dny (od neděle 27.8. do středy 30.8.2017) probíhala na 4. reaktorovém bloku zkouška hermetického boxu, který energetici zatížili tlakem 13,25 tun/m2. Výsledky třídenní zkoušky, která je z pohledu technického provedení i nezbytných bezpečnostních opatření nejnáročnější zkouškou končící odstávky čtvrtého bloku, prokázaly jeho velmi dobrý stav, vyhovující podmínkám pro další dlouhodobý bezpečný provoz. Stejně jako u bloku č. 1 a 2 byly naměřené hodnoty výrazně pod limitem. Na podzim projde prověrkou poslední hermetický prostor bloku č. 3.

Cílem Ověřovací zkoušky integrity kontejnmentu, která se na čtvrtém bloku provádí po dvaceti letech, je prokázání pevnosti a těsnosti hermetické obálky a její odolnosti při případné maximální projektové nehodě. Poprvé od loňského roku se tyto testy provádí při hodnotě 130 kPa, což je ve srovnání s jinými elektrárnami našeho typu ve světě jedna z nejvyšších hodnot. „Důvodem zkoušky tak vysokým tlakem je reálně ověřit a prokázat odolnost celé hermetické obálky. To je nezbytné pro bezpečný provoz i k doložení právě probíhajícího řízení pro další provozní licenci. Všechny naměřené hodnoty byly výrazně pod stanovenými limitními hodnotami a prokázaly těsnost i pevnost prostor, ve kterých se nachází klíčové zařízení primárního okruhu,“ vysvětluje důležitost zkoušky Bohdan Zronek, ředitel divize Jaderná energetika.

Při pevnosti zkoušce byly hermetické prostory natlakovány vzduchem na 130 kPa, což odpovídá tlaku 13,25 tun působících na metr čtverečný stěny hermetického boxu. Měří se při ní průhyby a deformace vertikálních i horizontálních stěn a konstrukcí. Při těsnostní zkoušce se měří těsnost hermetických prostor, při které nesmí po určenou dobu tlak samovolně klesnout pod definovanou úroveň.

Z bezpečnostních důvodů musel být stanoven vyhrazený prostor 25 metrů od hranice hermetické obálky, do kterého byl po celou dobu zakázán vstup a provádění nesouvisejících činností. Příprava na zkoušky probíhala s několikaměsíčním předstihem a byla jí věnována velká pozornost. Podílelo se na ní více než 100 pracovníků elektrárny a dodavatelských firem včetně inspektorů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na sobě nezávislá měření prováděli odborníci z VUT Brno, VÚEZ Levice, BESTEX Brno, INSET Praha a SMALL Polička.


zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany