Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Hydrogeologický průzkum v lokalitě Dukovany

Hydrogeologický průzkum v lokalitě Dukovany

11.4.2014

V polovině dubna 2014 se rozběhne Orientační hydrogeologický průzkum pozemku pro umístění Nového jaderného zdroje (NJZ) v lokalitě Dukovany.

 

 

Průzkumy navazují na práce prováděné v roce 2010 pro studii proveditelnosti a jsou součástí průzkumů a analýz prováděných v rámci přípravy na proces EIA EDU5 (nemají tedy souvislost s rozhodnutím o dostavbě ETE 3,4).

Cílem průzkumů je doplnit data o podzemních vodách na pozemku pro výstavbu EDU5.

Na ploše směrem ke Slavěticím bude doplněna monitorovací síť hydrogeologických pozorovacích vrtů a zhodnoceny kvalitativní a kvantitativní hydrogeologické poměry zájmového území.

Průzkumy budou mít dvě etapy. V první etapě (trvající cca do konce září 2014) budou provedeny terénní a ověřovací práce a v navazující druhé etapě bude probíhat monitoring podzemních vod.

Průzkum bude provádět firma Energoprůzkum Praha.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany