Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Informace o provozu JE Dukovany

Informace o provozu JE Dukovany

2.10.2015

Aktuálně z provozu JE Dukovany k 1.10.2015

EDU

4. blok EDU na plném výkonu, stabilní provoz bez odchylek od Limitů a podmínek.  První blok EDU odstaven pro plánovanou odstávku, nyní je 34. den odstávky z plánovaných 58.

Blok 2. a následně blok 3. jsou  odstaveny od 18.9. respektive 19.9. pro provedení komplexní kontroly vybraných heterogenních svarových spojů. Jedná se o kontrolu několika tisíc svarů.

Za rok 2015  bylo v EDU vyrobeno 11 463  GWh

 

V poslední zprávě jsem informoval o skutečnosti mimořádné kontroly svarových spojů na bloku 2 a 3. Minulé pondělí 21.9. jsem se starostou Černým navštívil ředitele Štěpanovského a informovali se o podrobnostech této kontroly. Pan ředitel nás informoval, že se bude kontrolovat dokumentace a stav několika tisíc svarů.

O aktuálním stavu EDU nás informoval ředitel Štěpanovský OBK 1.10.  Z jeho sdělení uvádím:

 

- ČEZ podal na SÚJB dne 24.9. žádost o další provoz bloku č. 1. Tím byl dodržen stanovený termín a předpokládá se nyní posuzování žádosti ze strany SÚJB, které musí dát stanovisko do konce roku.

 

- na prvním bloku probíhají práce odstávky, byla ukončena ultrazvuková kontrola stavu materiálu tlakové nádoby reaktoru a probíhá její čištění před zavážením vnitroreaktorových části a paliva. Neplánovaně proběhne preventivní  výměna některých lopatek nízkotlakých částí  TG na základě nálezů kontroly v části uchycení lopatek. To povede zřejmě k několikadennímu prodloužení odstávky

 

- odstavení bloku 2. a 3. pro kontrolu svarů. Probíhá nezávislá ultrazvuková kontrola svarů jinou metodou a jinou firmou než původní "rentgenování svarů" . Elektrárna využívá této vynucené odstávky ke kontrole TG a také odstranění netěsností na parogenerátorech a dalším pracím a opravám.

 

- na bloku č. 3. probíhá ultrazvuková kontrola svarů ve stejném rozsahu jako na bloku č. 2 a také kontrolní rentgenování vybraných  svarů pro úplné dokladování jejich stavu.

 

- na bloku č. 4. proběhla kontrola všech archivních rtg snímků s pozitivním výsledkem, nicméně se po najetí bloku 1,2,3  připravuje odstavení bloku č. 4 pro provedení úplné kontroly svarů v obdobném rozsahu jako na bloku č. 2 a 3.

 

Z těchto informací a přijatých postupů je zřejmé, že elektrárna postupuje velmi konzervativně, nasadila jiný, nezávislý způsob kontroly svarů  a klade zájmy bezpečnosti nad zájmy výroby. Čekáme, jaké bude poučení (lessons learned)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany