Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Jadernou elektrárnu střeží Speciální jednotka Dukovany

Jadernou elektrárnu střeží Speciální jednotka Dukovany

5.4.2016

Speciálně vycvičení policisté se starají o bezpečnost a ochranu Jaderné elektrárny v Dukovanech.  Od 1. dubna letošního roku jsou policisté tohoto útvaru označeni jako Speciální jednotka Dukovany, která je součástí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V této souvislosti došlo v uplynulých týdnech k navýšení početního stav policistů a rozšíření její výzbroje a vybavení. Jedním z hlavních úkolů speciální jednotky je pohotovostní specializovaná ochrana jaderné elektrárny proti možným narušitelům. Policisté musí být schopni provést prvotní opatření a zákrok při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví osob či majetku za situace, kdy zákrok nesnese odkladu.

Kromě ochrany elektrárny a jejího bezprostředního okolí, je dalším z hlavních úkolů speciální jednotky provádění zákroků zejména proti pachatelům trestné činnosti, u kterých lze předpokládat, že budou klást aktivní odpor nebo jinak závažně ztěžovat postup příslušného policejního orgánu. Policisté speciální jednotky musí být k plnění těchto náročných úkolů vybaveni speciálními zbraněmi a speciálními donucovacími prostředky a jejich zaměření odpovídá také jejich náročný výcvik. "Přítomnost Speciální jednotky Dukovany, která sídlí přímo v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, vnímáme jako efektivní a významné posílení její bezpečnosti. Vedle fyzické ochrany jaderného zařízení je připravena zasáhnout také například při záchranných akcích i živelných pohromách v okolních obcích. Proto je finanční podpora, kterou jsme poskytli na modernizaci vybavení této speciální jednotky, nejen podporou fyzické ochrany elektrárny, ale celého regionu a jeho obyvatel," říká tiskový mluvčí elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

 

Na modernizaci výstroje a vybavení se pravidelně výraznou měrou podílí také ČEZ prostřednictvím své nadace. Z příspěvku ve výši jednoho milionu korun se pro policisty chránící Jadernou elektrárnu v Dukovanech pořídilo mobilní monitorovací zařízení a další vybavení potřebné zejména pro výcvik jednotky. „Pořízené vybavení zlepšilo technické vybavení policistů při plnění úkolů ostrahy jaderné elektrárny. Umožní nám efektivnější využití sil a prostředků, rychlejší aktivaci útvaru a zkvalitnění řízení zákroku při mimořádných událostech. V neposlední řadě přispěje také ke zlepšení podmínek při výcviku policistů zařazených na útvaru,“ uvedl mjr. Bc. Michal Čeklovský, velitel Speciální jednotky Dukovany.

Mobilní monitorovací zařízení policisté využijí pro efektivnější monitorování prostoru jaderné elektrárny a jejího okolí při ostraze a ochraně elektrárny. Zařízení pomůže při efektivnějším řízení zákroků jednotky a poslouží také k odhalování trestné činnosti. Jedná se o speciální přenosný modulární systém, který lze umístit na libovolné motorové vozidlo. V prvotní konfiguraci zařízení umožňuje skryté pozorování ve viditelné části spektra, včetně možnosti přenosu a následného digitálního zpracování obrazu. Zařízení bylo zakoupeno se záměrem jeho doplnění o další moduly, které by v budoucnu umožnily využití zařízení i při omezených viditelnostních podmínkách  - konkrétně pozorování v infračerveném spektru. 

Velice důležitou a nedílnou součástí přípravy na zásah v reálných podmínkách je náročný výcvik policistů speciální jednotky. Policisté zařazeni v jednotce zaměřují cvičení pro různé takticko - technické operace, zejména pro případ ohrožení objektu a okolí jaderné elektrárny. Pro výcvik je tedy zcela nezbytné, aby byli policisté vybaveni adekvátní výzbrojí a výstrojí. Z nadačního příspěvku byla pro tyto účely pořízena speciální páčidla s otočnou hlavicí pro překonání odporu při vniknutí do budovy, speciální sluchátka s elektronickou ochranou sluchu při střelbě nebo využití výbušnin s možností příposlechu radiostanice a otočné terče, které slouží pro speciální střeleckou přípravu jednotky.

Podpora ze strany ČEZ bude důležitá také v dalším období, a to zejména v důsledku zvyšování početního stavu policistů zařazených do této jednotky, které si vedle navýšení výzbroje vyžádá také rozšíření zázemí pro celou jednotku.

 

Zdroj: TZ ČEZ, a.s., JE Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany