Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Jádro má v energetice ČR místo, shodují se politici

28.4.2017

Potřebuje Česká republika jadernou energii? Jaké má možnosti, pokud jádro nebude, a je schopna přijaté cíle v oblasti energetických úspor plnit? Nejen na tyto otázky odpovídali zástupci pěti politických stran na předvolební diskusi, kterou tento týden pořádala Hospodářská komora ČR.

 Shodli se, že příští vláda by měla rozhodnout o tom, zda se v Česku postaví další bloky jaderných elektráren. I přes rizika a problémy, které vnímá i veřejnost, by se podle nich mělo Česko jádra zatím držet.
Politici i experti zároveň upozornili, že kvůli dlouhodobému zanedbávání technického vzdělávání na všech úrovních chybí v ČR nejen kvalifikovaní řemeslníci, jako třeba svářeči, ale i středoškolští technici a také inženýři. „Jestli chceme dostavět jaderné bloky, měli bychom si klást otázku, jakým způsobem zajistíme lidi, kteří to budou stavět a projektovat?“ zaznělo na debatě.

Energetika nesmí být rukojmí
Odborníci poukázali i na fakt, že energetika plánuje s mnohaletým předstihem a nepředvídatelná krátkodobá rozhodnutí politiků jí komplikují plány. Konstatovali také, že bezpečné dodávky energií musí zajistit vyvážený energetický mix, ve kterém budou zastoupeny jak tradiční, tak alternativní zdroje.
Někdejší ministr průmyslu Milan Urban (ČSSD) zopakoval, že se Česko neobejde bez rozšiřování jádra, prioritou by podle něj měla být výstavba dalšího bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. „Energetika nesmí být rukojmím ideologie a politiky,“ poznamenal. Jiří Dolejš (KSČM) upozornil na možné problémy dodavatelů stavby. Podle Václava Řehoře (ANO) jsou Dukovany k dostavbě vhodné. Upozornil, že pokud by se odstavily, mohly by v regionu přijít tisíce lidí o práci.
Další bývalý ministr průmyslu, Martin Kuba (ODS), je přesvědčen, že jádro je pro ČR klíčové a řada je nyní na straně státu. „Tahle zima ukázala, že systém nemůže stát jen na obnovitelných zdrojích,“ dodal Kuba s tím, že by se nemělo podléhat tlaku a obnovitelným zdrojům by se měl spíše nechat přirozený vývoj. Podle Roberta Šťastného (KDU-ČSL) vidí tato strana obdobně jako ostatní budoucnost v jádru. „Může se ale stát, že v určité chvíli bude výhodnější jádro dále nerozšiřovat a kvalitně udržovat současný rozsah,“ míní. Hlavním kritériem podle něj by měl být ekonomický zájem země.


Mix pro potřeby ČR
„Energetický mix musí být nastaven tak, aby reflektoval potřeby tuzemské ekonomiky, která prochází dynamickým vývojem,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Energie musí být dostupná podle něj pro všechny odběratele. „Nechceme z energetického mixu a priori vylučovat žádný zdroj, žádnému nesmíme tedy stavět legislativní a technické překážky. A to ani jádru, po kterém účastníci dnešního kulatého stolu tolik volali,“ dodal.
Podle Dlouhého převládal na debatě názor, že rozumné doběhnutí uhelných elektráren je zásadní pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energií do období, než by naběhl další jaderný zdroj. „Samozřejmě respektovat to, že se masivně rozbíhá výroba energie z obnovitelných zdrojů, přičemž rozumíme, že to souvisí s trendem decentralizace výroby energií,“ řekl Právu. I to ale podle něj musí odpovídat tržním principům a rozumné regulaci.
Panovala shoda i v tom, že by stát měl být opatrný, jaké závazky (například ekologické) přijímá z Evropy vzhledem k tomu, že Česko je malou otevřenou ekonomikou s velkým podílem zpracovatelského průmyslu.
Stranou nezůstala ani Státní energetická koncepce. „Musí být zřejmé, jak chceme s koncepcemi pracovat. Buď musí být přetaveny v zákon, anebo jsou pouhým výhledem možného chování účastníků trhu. Pro rozvoj jaderné energetiky dává smysl první cesta,“ dodal člen představenstva skupiny ČEZ Pavel Cyrani.

Nechceme z energetického mixu vylučovat žádný zdroj Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR

Zdroj:  Právo | 27.4.2017 | Rubrika: Trhy & ekonomika | Strana: 19 | Autor: Vlastní zpráva | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany