Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Jaro svědčí nejen přírodě, ale i Dukovanům

Jaro svědčí nejen přírodě, ale i Dukovanům

5.4.2019

Výroba elektřiny v Jaderné elektrárně Dukovany dosahuje svých denních maximálních hodnot. Důvodem není pouze plný provoz všech čtyř výrobních bloků, ale především optimální klimatické podmínky, které pro jadernou elektrárnu nastávají vždy na jaře a na podzim. Díky tomu elektrárna doposud vyrobila 3 890 925 MWh elektrické energie, a lze tak očekávat nejvyšší výrobu za posledních 10 let v jarních měsících.

Maximálního výkonu, tedy výroby elektrické energie 2020 MW, dosahují Dukovany vždy v období únor až duben a říjen až prosinec. Důvodem je dosažení ideální teploty vody v chladicích věžích, která je v rozmezí 12,5°C až 14,5°C a odpovídá teplotě vzduchu kolem 0°C. Při nižších teplotách musí energetici provádět opatření, která chrání chladicí věže před negativními účinky mrazů a tím částečně zvyšují teplotu chladicí vody a zvyšují tak i vlastní spotřebu elektřiny. Jedná se o tzv. zapínání zimních clon, obtoků chladící vody přímo do bazénu nebo zvyšování průtoku. 

Aktuálně Dukovany za hodinu vyrobí přes 2000 MW elektřiny, která by stačila přibližně šesti stovkám českých domácností na celý rok. V těchto měsících tak dukovanská elektrárna vyrobí o desítky megawatt elektřiny víc než v horkém letním nebo naopak mrazivém zimním období.

V Dukovanech jedou od poloviny února všechny čtyři výrobní bloky na plný výkon. Od začátku roku tak do sítě dodaly 3 890 925 MWh elektřiny. Podle stávajícího výhledu energetici za měsíce únor, březen a duben očekávají rekordní výrobu za posledních deset let. Provoz všech čtyř bloků potrvá až do 18. května, kdy energetici odstaví reaktor druhého bloku a provedou výměnu jedné pětiny paliva za čerstvé a rozsáhlé kontroly zařízení a stovky servisních a údržbových prací. 

Nejvíce elektřiny ročně vyrobily Dukovany v roce 2013, před rozsáhlou obnovou zařízení k získání nových povolení pro další dlouhodobý provoz, kdy vyrobily 15,7 TWh.

Aktuálně je výroba z obou našich jaderných elektráren Dukovany a Temelín 4184 MWe. Jedná se o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Zdroj: Atkutalita z JE Dukovnay, Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany