Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
JE Dukovany - Bezpečný podnik

JE Dukovany - Bezpečný podnik

16.4.2014

Elektrárna Dukovany prokázala, že plní podmínky programu Bezpečný podnik a je oprávně pro další tři roky titul "Bezpečný podnik" užívat.

 

Tým inspektorů z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu potvrdil, že systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Jaderné elektrárny Dukovany je funkční a pravidla bezpečnosti jsou jejími zaměstnanci dodržována. Takový je hlavní závěr několikadenní kontroly Státního úřadu inspekce práce. Jaderná elektrárna je pro další tři roky oprávněna užívat titul Bezpečný podnik.

Tým inspektorů zaměřil svoji pozornost na systém řízení bezpečnosti práce, pracovní podmínky nebo dodržování nastavených pravidel při práci s výrobním a provozním zařízením. Celkem bylo prověřováno 9 oblastí. Mezi tyto oblasti patřila vyhrazená technická zařízení (plynová, tlaková, zdvihací a elektrická). Přímo v praxi si inspektoři ověřili, zda jsou u vybraných zařízení prováděny revize a kontroly v předepsaných termínech. Pozornost byla věnována také oblastem dopravy, prevence průmyslových havárií, nebezpečným látkám a stavebnictví. Bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné systémové nedostatky. Pro zlepšení stavu na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení bylo navrženo 13 doporučení.

„Bezpečnost jaderné elektrárny není jen o projektu nebo ochranných systémech, ale důležitým prvkem je bezpečné chování lidí, kteří se na elektrárně pohybují, a kterému je věnována velká pozornost. Od loňského roku probíhá na elektrárně kampaň zaměřená právě na bezpečné chování našich zaměstnanců i pracovníků dodavatelských firem. Titul jsme v letošním roce získali již po šesté“, zdůraznil mluvčí JE Dukovany Petr Spilka.

V celé České republice může u svého jména užívat titul Bezpečný podnik 74 společností. ČEZ, a.s., JE Dukovany patří mezi ty společnosti, které opakovaně splňují náročné podmínky pro získání tohoto ocenění.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany